Hyppää sisältöön

Alkukartoitus

Kotoutumislain mukaisella alkukartoituksella tarkoitetaan toimenpidekokonaisuutta, jonka avulla viranomainen arvioi alustavasti maahanmuuttaneen työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien palvelujen ja toimenpiteiden tarve. Alkukartoituksen tekee kunta tai TE-toimisto tekee yhteistyössä maahanmuuttaneen sekä tarvittaessa hyvinvointialueen kanssa.

Alkukartoituksen aikana viranomainen selvittää maahanmuuttaneen aikaisemman koulutuksen, työhistorian, kielitaidon ja muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Tavoitteena on ohjata maahanmuuttanut joustavasti ja tarvelähtöisesti sellaisiin palveluihin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät hänen pääsyään suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi.

Alkukartoituksen aikana viranomainen ja maahanmuuttanut pohtivat kaksikielisillä alueilla myös maahanmuuttaneen kotoutumiskieltä ja sitä, sujuisiko osalliseksi pääsy lähiyhteisöön nopeammin ruotsin kielellä.

Sujuvasta kotoutumisen käynnistymisestä hyötyvät kaikki

Sekä maahanmuuttanut että vastaanottava yhteiskunta hyötyvät tehokkaasta kotoutumisen alkuvaiheesta. Esimerkiksi motivaatio kielen oppimiseen ja muuhun opiskeluun on tutkimustiedon mukaan suurinta maahantulon alkuvaiheessa. Myös halu työllistyä ja löytää nopeasti oma paikka yhteiskunnan jäsenenä on vahva. Pitkittynyt odotus ja väärin kohdennetut toimenpiteet passivoivat.

Alkukartoituksen tarkoituksena on tehostaa kotoutumista. Se on perustiedon sekä tarvittavan ohjauksen ja neuvonnan ohella tehokas väline sujuvan kotoutumisprosessin käynnistämisessä. Kun viranomainen on tehnyt alkukartoituksen viiveettä ja ohjannut maahanmuuttaneen oikea-aikaisesti tarvetta vastaaviin palveluihin, voi kotoutumisen ja muiden erityispalveluiden tarve vähentyä.

Kun kotoutuminen ja työelämään siirtyminen nopeutuvat, se tuo säästöjä työttömyysturva- ja toimeentulotukimenoihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannuksiin. Kiinnittyminen uuteen lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan tukee kuuluvuuden tunteen muodostumista ja voi ehkäistä syrjäytymistä.

Alkukartoitus pohjana jatkotoimille

Alkukartoitus ja siihen usein liittyvä kielitaidon lähtötason arviointi antavat hyvän pohjan kotoutumissuunnitelman tekemiseen ja kotoutumiskoulutukseen hakeutumiseen. Riittävän kattavan alkukartoituksen avulla maahanmuuttanut voidaan ohjata sopivaan opetusryhmään tai muihin palveluihin. Alkukartoitus toimii ohjauksen tukena ennen koulutusta ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen pohjana koulutuksessa.

Lisätietoa:
Asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta