Hyppää sisältöön

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus on keskeinen palvelu, jolla edistetään oppivelvollisuuden päättäneiden maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä sekä parannetaan yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja arjen taitoihin liittyviä valmiuksia. Kotoutumiskoulutus toimii myös väylänä muuhun koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille.

Kotoutumiskoulutuksena järjestetään suomen tai ruotsin kielen opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä. Varsinainen luku- ja kirjoitustaidon opetus järjestetään pääosin erillään kotoutumiskoulutuksesta, mutta kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä luku- ja kirjoitustaitoa vahvistavia opintoja. Siihen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta. Ruotsinkielisiä kotoutumiskoulutuksia järjestetään Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena, mikä tukee suuntautumista työmarkkinoille. Kotoutumiskoulutusta voidaan kuitenkin järjestää myös omaehtoisena opiskeluna, mikä tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja opiskelulle ja vastaa maahanmuuttaneiden koulutustarpeisiin erilaisissa elämäntilanteissa. Luku- ja kirjoitustaidon koulutusta järjestetään pääosin vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja osana aikuisten perusopetusta. 

Ruotsinkielisistä kotoutumiskoulutuksista suurin osa järjestetään omaehtoisina opintoina.

Lue lisää: 

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus