Hyppää sisältöön

Kunnissa kotoutumista edistetään peruspalveluissa

Kunta on avainasemassa kotoutumisen edistämisessä. Kotoutumisen edistäminen sijoittuu kunnissa erityisesti peruspalveluihin. Maahanmuuttaneet tarvitsevat kasvatus- ja koulutuspalveluja muiden kuntalaisten tavoin. Myös asumisen ja vapaa-ajan palvelut ovat tärkeitä kotoutujalle.

Kunnalle säädetyt erityiset tehtävät ovat kotoutumislain mukaan:

  • vastata ja sovittaa yhteen paikallista kotoutumisen edistämisen kehittämistä, suunnittelua ja seurantaa
  • huolehtia palvelujen soveltuvuudesta myös maahanmuuttaneille
  • huolehtia siitä, että kunnassa on tarpeisiin nähden riittävästi kotoutumislain mukaisia toimenpiteitä ja palveluja
  • huolehtia henkilöstön kotoutumisasioiden osaamisesta
  • antaa maahanmuuttaneelle ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä
  • käynnistää alkukartoitus maahanmuuttaneelle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea
  • laatia kotoutumissuunnitelma yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston ja maahanmuuttaneen kanssa.

Työvoimaviranomainen tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttaneelle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Perustellusta syystä kunta ja maahanmuuttanut tai työ- ja elinkeinotoimisto ja maahanmuuttanut voivat myös laatia kotoutumissuunnitelman keskenään.

Kuntakokeilussa mukana olevat kunnat vastaavat osin myös alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta. Kuntakokeilujen kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi maahanmuuttaneet ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa.

Lisätietoa:
Laki kotoutumisen edistämisestä (finlex.fi)
Kotoutumista edistävät palvelut
Kuntakokeilut