Hyppää sisältöön

Kunnissa kotoutumista edistetään peruspalveluissa

Kunta on avainasemassa kotoutumisen edistämisessä. Kotoutumisen edistäminen sijoittuu kunnissa erityisesti peruspalveluihin. Maahanmuuttaneet tarvitsevat kasvatus-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja muiden kuntalaisten tavoin. Myös asumisen ja vapaa-ajan palvelut ovat tärkeitä kotoutujalle.

Kunnalle säädetyt erityiset tehtävät ovat kotoutumislain mukaan:

  • vastata ja sovittaa yhteen paikallista kotoutumisen edistämisen kehittämistä, suunnittelua ja seurantaa,
  • huolehtia palvelujen soveltuvuudesta myös maahanmuuttaneille,
  • huolehtia siitä, että kunnassa on tarpeisiin nähden riittävästi kotoutumislain mukaisia toimenpiteitä ja palveluja,
  • huolehtia henkilöstön kotoutumisasioiden osaamisesta.

Lisätietoa:
Laki kotoutumisen edistämisestä (finlex.fi)