Hyppää sisältöön

Paperittomat ovat moninainen ryhmä

Paperiton henkilö on maassa ilman laillista oleskeluoikeutta. Paperittomilla tarkoitetaan useita henkilöryhmiä, eikä paperittomalle ole tarkkaa määritelmää lainsäädännössä. Suomessa oleskelee myös henkilöitä, joiden asema on rinnasteinen paperittomiin. Heillä on laillinen oleskeluoikeus, mutta he ovat pääosin sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolella. Paperittomien joukossa on myös alaikäisiä.  

Suomessa oleskelevien paperittomien tarkkaa määrää ei tiedetä. 

Paperittomia ja paperittomiin rinnasteisessa asemassa ovat:

  • maassa ilman oleskelulupaa oleskelevat, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tulleet henkilöt, joiden oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulo tai maassa oleskelu ei ole laillista.
  • Suomeen opiskelutarkoituksessa tai muusta syystä muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tulleet henkilöt, jotka ovat saaneet oleskeluluvan yksityisen sairausvakuutuksen perusteella, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava.
  • EU-kansalaiset, joiden maassa oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle.

Jos turvapaikanhakija saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, hän voi joutua paperittoman henkilön aseman. 

Paperittomat ovat haavoittuvassa asemassa

Koska paperittomilla ja vastaavassa asemassa olevilla ei ole oleskeluoikeutta, he jäävät usein yhteiskunnan palveluiden ja tuen ulkopuolelle. Paperittomilla on iso riski joutua esimerkiksi ihmiskaupan tai hyväksikäytön uhriksi. He saattavat vältellä viranomaisia. 

Paperittomilla ja vastaavassa asemassa olevat ovat oikeutettuja hyvinvointialueen järjestämiin välttämättömään terveydenhuoltoon ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin siten, että heidän oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Hyvinvointialue järjestää tilapäistä majoitusta henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista ja kiireellistä apua esimerkiksi kriisitilanteissa. Lapsilla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen sekä lastensuojeluun. 

Monet kunnat, järjestöt ja muut toimijat järjestävät paperittomille palveluita, kuten majoitusta ja neuvontaa. 

Lisätietoa: 
Lisätietoa paperittomuudesta (THL)
Paperittomien terveydenhuolto Suomessa (STM)
Punaisen ristin neuvonta paperittomille