Hyppää sisältöön

Kiintiöpakolaisten kuntiin ohjaamisessa tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä

Kun kiintiöpakolaiselle aletaan etsiä vastaanottavaa kuntaa, Maahanmuuttovirasto toimittaa ELY-keskukselle nimettömät tiedot pakolaisista. Olennaisia tietoja ovat esimerkiksi perheeseen kuuluvien lasten ja vanhempien iät, lähtömaassa saatu koulutus, työkokemus, terveydentila sekä pakolaisen mahdollisesti esittämät toiveet. Pakolaisista saatujen nimettömien tietojen pohjalta ELY-keskus tekee kunnalle esityksen pakolaisten sijoittamisesta. Jos henkilöllä on ilmeisiä sote-tarpeita, kyseessä on alaikäinen tai hätätapauksena Suomeen saapuva pakolainen, kunnan tulee kuulla hyvinvointialuetta ennen kuntaan osoittamista.

Kuntapaikan varmistuttua Maahanmuuttovirasto toimittaa ELY-keskusten kautta kunnalle kuntaan sijoitettavan pakolaisen henkilötietolomakkeen ja mahdolliset terveydentilaa koskevat selvitykset. Lisäksi ELY-keskukselle lähetetään kuntaan toimitettavaksi valintamatkalla kotoutumisen asiantuntijan niin kutsuttuun kotolomakkeeseen tekemät haastattelumerkinnät, joissa arvioidaan kotoutumisen kannalta merkittävimmät asiat.

Valintamatkalla vastaanotetut muut asiakirjat toimitetaan tarvittaessa kuntaan. Kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevien ja muiden ilman haastattelua hyväksyttyjen pakolaisten tiedot perustuvat yksinomaan UNHCR:n henkilötietolomakkeisiin. Kaikki toimitetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Lisätietoa:
Kuuleminen
Kuntapaikat ja kuntiin osoittaminen