Hyppää sisältöön

Monikielinen ja monikanavainen viestintä edellyttävät osaamista ja harkintaa

Monikieliseen ja monikanavaiseen viestintään liittyy monia piirteitä, joita ei tarvitse välttämättä ottaa huomioon silloin, kun tehdään suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä viestintää. Pelkkä monikielisen viestinnän julkaiseminen esimerkiksi verkkosivuilla tai videoina (esimerkiksi YouTubessa) ei riitä, vaan myös monikanavaisuus on tärkeää. Monikielistä tietoa on edistettävä monikanavaisesti, jotta se saavuttaa kohderyhmänsä.

Tutustu aiempaan materiaaliin

Kun suunnittelet monikielistä viestintää, aloita tutustumalla jo tuotettuihin materiaaleihin. Esimerkiksi InfoFinland.fi:stä löydät linkkejä materiaaleihin eri kielillä. Harkitse, kannattaako käännättää jo aiemmin julkaistuja materiaaleja vai keskittyä pääasiassa niihin tietoihin tai kieliversioihin, joita ei ole ja esimerkiksi linkittää muiden viranomaisten tuottamiin monikielisiin materiaaleihin.

Ota huomioon, että esimerkiksi monikielisiä esitteitä, verkkosivustoja ja sovelluksia tuotetaan eri puolilla maata runsaasti. Materiaalien sisältämien tietojen tarkistus vie sekä oppaan tekijän että sisältöjä tarkistavien viranomaisten aikaa. Myös materiaalin päivitykseen ja ajan tasalla pitämiseen on hyvä varautua ennakkoon. Kannattaa jo etukäteen pohtia, miten materiaalin päivitys hoidetaan, jos esimerkiksi materiaalin tuottanut hanke päättyy.

Monikielisten käännösten tilaaminen ja julkaisu sisältävät monia vaiheita

Materiaali kannattaa ensisijaisesti toimittaa vieraalle kielelle kääntämisen sijaan. Tämä ei kuitenkaan usein ole mahdollista. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon selkokielen, selkeän yleiskielen ja hyvän virkakielen suositukset.

Monikieliseen viestintään, käännösten tilaamiseen ja tiedon välittämiseen liittyy myös useita vaiheita, joiden olemassa olosta on hyvä olla tietoinen ennen kuin tilaa käännöksiä.

Yksi keskeisimmistä asioista eri kielillä toteutettavassa viestinnässä on käännösten laatu. Tähän vaikuttaa merkittävästi lähtökielinen teksti, mutta myös käännöksen tilaamisvaiheeseen liittyy yksityiskohtia. Kun tekee monikielisesti tiedotepainotteisia sisältöjä, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että lähtökielinen teksti on selkeä ja ymmärrettävä, rakenne yksinkertainen ja sisältö mahdollisimman yksiselitteinen.

Sujuva yhteistyö kääntäjien, käännösyksikön tai käännösyrityksen kanssa kannattaa varmistaa selkeällä käännöspyynnöllä tai tarjouspyynnöllä.

Monikielinen viestintä ja muille kielille kuin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi käännättäminen voi tulla uutena asiana monelle viranomaiselle ja kunnalle. Yllätyksenä voi tulla monikielisen viestinnän monet vaiheet ja yksityiskohdat. Kyse ei ole vain käännöksistä ja käännättämisestä, vaan sisällön julkaisu muilla kielillä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi vaatii osaamista ja vastaanottajan asemaan asettumista. 

Ennen käännösten tilaamista on hyvä pohtia sisällön päivitystarvetta ja muokata sisältöä niin, että se ei vanhene herkästi. Tekstiä muokatessa on järkevää poistaa tekstistä tiedot, joiden tietää muuttuvan nopeasti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset yhteystiedot, aukioloajat, nopeasti päivittyvät ohjeet ja lukumäärät.

Olemme koonneet monikielisen InfoFinland.fi-verkkotoimituksen kanssa vinkit käännösten tilaajalle ja julkaisijalle.

Vinkkejä käännösten tilaajalle

 • Kirjoita selkeää kieltä. Selkeytä tarvittaessa lähtökielellä tuotettu sisältö.
 • Kerro käännöstä tilatessa, kenelle teksti on tarkoitettu.
 • Pyydä kääntäjää noudattamaan otsikkotasoja ja muotoiluja (H1, H2, H3, leipäteksti). Näin pystyt vertailemaan sisältöjä lähtötekstiin.
 • Pyydä kääntäjää jättämään dokumenttiin myös suomenkielinen otsikko. Näin tiedät, mistä dokumentista on kyse.
 • Tarkista valmis käännös – myös silloin, kun et osaa kohdekieltä.
  • Ovatko otsikot otsikoita?
  • Onko lauseita ja kappaleita oikea määrä?
  • Ovatko luvut samoissa kohdissa kuin lähtötekstissä?
 • Ei-latinalaisissa kielissä pyydä palauttamaan käännökset myös pdf-muodossa, niin voit varmistaa, että fontti ei ole mennyt sekaisin.
 • Jos teet käännöksen verkkosivuille esimerkiksi pdf:nä, käytä tiedostossa organisaation tunnusta tai visuaalista ilmettä ja lisää päivämäärä ajankohtaisuuden ja tiedon luotettavuuden tarkistamiseksi. Suomenkielinen otsikko auttaa myös linkin jakajia ja esimerkiksi asiakastyötä tekeviä.
 • On suositeltavaa julkaista monikielinen viestintä verkkosivusisältönä pdf-tiedoston sijaan. 
 • Jos julkaiset sisällön pdf:nä, pyydä tekemään käännös myös muotoilujen mukaan valmiina pdf:nä niin, että voit julkaista käännöksen sellaisenaan.
 • Ota huomioon saavutettavuus myös monikielisessä viestinnässä.
 • Linkitä lisätiedot ensisijaisesti englanninkieliseen sisältöön, jos linkin takana olevaa tietoa ei ole kielellä, jolle käännätät tekstiä.

Monikielisen tiedon jakaminen

Monikielisen tiedon voi jakaa verkkopalveluissa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä sivuilla, jos verkkopalvelun valikoimassa ei ole muita kieliä. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monikielisen tiedon löydettävyys esimerkiksi hakukoneilla ei ole paras mahdollinen, jos kieliversio julkaistaan suomen-, ruotsin- tai englanninkielisillä sivuilla. 

Lisäksi kannattaa huomioida, että oikealta vasemmalle luettavat kielet tai kielten erikoismerkit eivät välttämättä kopioidu sivustolle oikein silloin, kun verkkopalvelun julkaisujärjestelmä ei tue kieltä. Sen vuoksi tarkista aina, että verkkojulkaisujärjestelmään kopioitu teksti näkyy käännöksen mukaisesti ja oikeassa järjestyksessä.

Tiedon perille menemistä kohderyhmille voi lisätä viestinnällä sosiaalisen median eri kanavissa, kuten Facebookissa ja Twitterissä ja esimerkiksi erilaisten yhdistyksien ja keskeisten yhteyshenkilöiden kautta. 

Lisätietoja:
InfoFinland.fi
Vinkkejä monikielisten videoiden tekemiseen blogikirjoituksessa