Hyppää sisältöön

Aiemmin järjestöavustuksella rahoitetut hankkeet ja järjestöt

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta myönnettiin yhteensä 500 000 euroa 8 hankkeelle.

17.9.–17.10.2018 avoinna olleessa haussa avustusta myönnettiin hankkeille, joiden toiminnan avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneilla lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin. 

 • Kirkkopalvelut, Tuu mukaan 2! -hanke
 • Kotka-Kymin seurakunta, Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma
 • Pelastakaa Lapset ry, Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta
 • Savonlinnan kristillinen opisto ry, Savonlinnan kummiverkosto
 • Suomen Punainen Risti (SPR) Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tukea ja osallisuutta II -hanke
 • SPR Oulun osasto, Kotona Oulussa
 • Suomen setlementtiliitto ry, Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Kuopiossa, Joensuussa ja Jyväskylässä
 • Yhteiset lapsemme ry, Vierellä

Vuonna 2018 rahoitetut hankkeet ja järjestöt

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta myönnettiin yhteensä 600 000 euroa 9 hankkeelle. 9.10.–10.11.2017 avoinna olleessa haussa avustusta myönnettiin hankkeille, joiden toiminnan avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneilla lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin. 

 • Hartolan ryhmäkoti ry, Silta – vapaaehtoistukea maahanmuuttajanuorille -hanke
 • Kainuun Nuotta ry, Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen -hanke
 • Kalliolan setlementti ry, Salon mentoriverkosto -hanke, 60 000 euroa
 • Kirkkopalvelut ry, Tuu mukaan! -hanke
 • Kotka-Kymin seurakunta, Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma -hanke
 • Kuopion Setlementti Puijola ry, Sidekick – Maahanmuuttajanuorten ystävätoiminta -hanke
 • Pelastakaa Lapset ry, Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta -hanke
 • Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tukea ja osallisuutta -hanke
 • Suomen Setlementtiliitto ry, Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Joensuussa ja Jyväskylässä

Vuonna 2017 rahoitetut hankkeet ja järjestöt

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta myönnettiin yhteensä 685 000 euroa 10 hankkeelle. 2.12.2016–5.1.2017 avoinna olleessa haussa avustusta myönnettiin hankkeille, joilla koordinoidaan vapaaehtoistoimintaa tai vahvistetaan paikallisten yhdistysten osaamista.

Hankerahoitusta myönnettiin valtakunnallisille, vakiintuneille kotoutumistyötä tekeville järjestöille. Järjestöjen paikallisille yhdistyksille antama tuki voi olla esimerkiksi osaamisen ja toimintamallien siirtämistä kotoutumista tukevan työn kehittämiseksi.

 • Liikkukaa ry – Sports for All ry, Kolmospesältä kotoutumaan 2 -hanke
 • Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, Käytännön tietoa, taitoa ja työtä maahanmuuttajille Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset maahanmuuttajien kotoutumisen tukena maaseutukunnissa
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, MLL:n lapsi- ja perhetoiminta kotoutumisen tukena
 • Marttaliitto ry, Parasta yhdessä – ruokaa, käden taitoja ja luontoelämyksiä Marttojen kanssa
 • Moniheli ry, Verkko-vertaistukea kotoutumiseen
 • Sateenvarjo ry, Osaksi suomalaista ja kansalaisyhteiskuntaa
 • Suomen Kylätoimikunta ry, Koko kylä kotouttaa
 • Suomen Setlementtiliitto ry, Vertaisalku: kotoutumista tukevien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen
 • Suomen somalialaisten liitto ry, Valmiina töihin
 • Väestöliitto ry, Tasa-arvo, terveys, ja turvallisuus: läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille vertaisryhmämenetelmän avulla (TATU)

Vuonna 2016 rahoitetut hankkeet ja järjestöt

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta myönnettiin yhteensä 800 000 euroa 11 hankkeelle. 16.11.–11.12.2015 avoinna olleessa haussa vastaanotettiin 76 hankehakemusta. Avustusta myönnettiin hankkeille, joilla koordinoidaan vapaaehtoistoimintaa tai vahvistetaan paikallisten yhdistysten osaamista.

Rahoituksessa otettiin myös huomioon eri-ikäisiä henkilöitä ja sukupuolia edustavat hankkeet ja valtakunnallinen kattavuus.

 • Mångkulturell folkhälsa, Folkhälsan rf
 • Pakolaisyhteisöjen oman osaamisen tunnustaminen kotoutumistyössä, Kesälukioseura ry
 • Kolmospesältä kotoutumaan – kolmannen sektorin maahanmuuttajaosaajat turvapaikanhakijoiden tukena, Liikkukaa ry – Sports for All
 • Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan koordinointi maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi, Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry
 • Lapsiperheiden kotoutumistuki, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry
 • Vertaistuella onnistuneeseen kotoutumiseen, Moniheli ry
 • Maahanmuuttajanuorten kouluttaminen vapaaehtoisvoimin, Resalat Islamilainen yhdyskunta
 • Koko kylä kotouttaa, Suomen Kylätoiminta ry
 • Paikallinen vaikuttavuus, Suomen monikulttuurikeskukset ry
 • Tasa-arvo, terveys, ja turvallisuus: läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille, Väestöliitto ry
 • Kotouttavaa kerhotoiminta pakolaislapsille ja nuorille, Yhteiset Lapsemme ry

Lue lisää:
Valtionavustukset