Hyppää sisältöön

Yhteiskunnan vastaanottavuuden näkökulmasta kotoutuminen on monensuuntaista

Ajatus kaksisuuntaisesta kotoutumisesta sisältyy Euroopan unionin kotouttamispolitiikan yhteisiin perusperiaatteisiin. Perusperiaatteet määrittelevät kotoutumisen dynaamisena kahdensuuntaisena keskinäisen mukautumisen prosessina, johon kaikki jäsenvaltioiden maahanmuuttajat ja asukkaat osallistuvat. Yhteiskunta muuttuu, kun väestö monimuotoistuu ja maahan muuttanut henkilö hankkii yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Kotoutuminen on myös moniulotteista. Kotoutumista voidaan tarkastella esimerkiksi rakenteellisen kotoutumisen (työllisyys, asuminen, koulutus, terveys ja hyvinvointi), vuorovaikutuksellisen kotoutumisen (sosiaalisten suhteiden ja verkostojen rakentuminen) sekä samastumisen ja identiteetin (yhteenkuuluvuus samaan yhteiskuntaan kuuluvien ihmisten kanssa) kannalta.

Yhteiskunnan vastaanottavuus merkitsee yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvien väestösuhteiden tosiasiallista toteutumista yhteiskunnassa. Yhteiskunnan vastaanottavuuden toteutuminen vaikuttaa maahan muuttaneen henkilön mahdollisuuteen kotoutua. Vastaanottavuuden edistäminen edellyttää yhteiskunnan eriarvoistavien rakenteiden tunnistamista ja purkamista palveluiden aktiivista kehittämistä. 

Yhteiskunnan vastaanottavuuden näkökulmasta kotoutuminen on monensuuntaista ja yksilöiden, yhteisöjen ja rakenteiden välistä. Koko yhteiskunta (sekä valtaväestön että vähemmistöjen edustajat) muuttuu, kun väestö monimuotoistuu.

Lue lisää:
Euroopan unionin kotouttamispolitiikan yhteiset perusperiaatteet 
Mitä on kotoutuminen? -artikkeli