Hyppää sisältöön

Varhaisen tuen palvelut

Ota koppi -materiaali lasten kielenkehityksen ja osallisuuden tueksi

Ota koppi! -ohjelma on eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen kielen kehityksen ja osallisuuden vahvistamiseksi laadittu avoin nettimateriaali, joka soveltuu sekä neuvolan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön että alkuopetuksen opettajien käyttöön. Ohjelman tavoitteena on kaikkien lasten yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen ja osallisuuteen sekä toimiva kaksikielisyys.

Ohjelma on laadittu Helsingin kaupungin sosiaali-, opetus- ja terveystoimen yhteistyönä. Toimintaa on kehitetty osana työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimaa Osallisena Suomessa -hanketta

Lastensuojelu.info -materiaali

Lastensuojelu.info-sivusto sisältää tietoa suomalaisen lastensuojelun perusteista suomen ja selkosuomen lisäksi kahdeksalla kielellä. Osa materiaalista on kirjoitetun tekstin lisäksi kuunneltavissa luettuna. Sivustolta löytyy muun muassa tietoa eri palveluista perheille ja tosielämän esimerkkejä siitä, miten tukea on saatu vaikeissa perhetilanteissa.

Sivustoa voivat asiakkaidensa kanssa käyttää monet ammattilaiset neuvolasta, varhaiskasvatukseen ja lastensuojelun ammattilaisiin. Materiaalin on kehittänyt Lastensuojelun Keskusliitto.

Vertaisryhmämallit vanhemmuuden ja kotoutumisen tueksi

Väestöliiton Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa kehitetyt ja arvioidut toimintamallit tukevat vasta vähän aikaa maassa asuneiden kotoutumista ja vanhemmuutta. Toimintamallit perustuvat ohjattuun vertaisryhmätoimintaan ja ne antavat tietoa kotoutumisen alkuvaiheen tärkeisiin kysymyksiin.

Toiminta soveltuu esimerkiksi koulujen, päiväkotien, neuvoloiden ja erilaisten järjestöjen käyttöön. Ryhmien järjestämistä ja pitämistä tukee ryhmänohjaajille tarkoitetut koulutukset sekä kolme erilaista Ohjaajan opasta.

Ohjausta ja tukea perheiden ja yksilöiden kotoutumisen ensi askelille 

Käytännöllinen työskentelymalli ja opas kaikille työssään maahanmuuttajia kohtaaville. Opas sopii eri syistä maahan tulleiden tukemiseen, vaikka se on ensisijaisesti tarkoitettu perheen yhdistämisen kautta saapuvien vastaanottoon. Oppaasta löytyy tietoa niin kotoutumisen ensiaskelista, palveluohjauksesta ja maahanmuuttajaperheiden ja -nuorten kanssa työskentelystä. Työskentelymallin lähtökohtana on, että resurssien oikea-aikaisella ja oikeamittaisella kohdentamisella voidaan säästyä vastoinkäymisiltä myöhemmin.

Lue lisää:
Sata omenapuuta – Hyvät käytännöt nuorten kotoutumiseen 
Ota koppi -ohjelma
Tietoa lastensuojelusta 
Perheenyhdistämisen hyvät käytännöt