Hyppää sisältöön

Laskennallisen korvauksen lisäosa vuonna 2021 kuntaan saapuneista pakolaisista on haettavissa 1.4.–15.6.2022

Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnoiman Sylvia-hankkeen rahoituksella tuetaan pakolaisia vastaanottavia kuntia taloudellisin lisätuin. Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2021 kuntaan saapuneiden pakolaisten vastaanotosta 1.4.–15.6.2022. Laskennallisen korvauksen lisäosa on tarkoitettu pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalvelujen kehittämiseen kunnissa.

Lisäosa haetaan aluehallinnon sähköisestä asiointipalvelusta osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi. KEHA-keskus vastaa kuntien maksatushakemusten asiatarkastuksista, maksatuspäätösten tekemisestä ja myönnettävien tukien maksatuksista.

Laskennallisen korvauksen lisäosa on

  • 1 369 euroa alle 7-vuotiaista ja
  • 460 euroa 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä. 

Korvaus maksetaan kunnalle kertakorvauksena riippumatta kunnassa asuttujen päivien tai kuukausien määrästä.

Korvausta voi hakea seuraavista vuoden 2021 aikana kuntaan tulleista henkilöryhmistä:

  • kiintiöpakolaiset
  • turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 § ja 88 §)
  • perheenyhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneet kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 114 §)
  • valtioneuvoston päätöksellä humanitaarisella perusteella Suomeen Afganistanista vastaanotetut henkilöt

Lisäosa myönnetään myös vuonna 2021 Suomessa syntyneistä lapsista, joiden vanhemmista ainakin toinen on saapunut kuntaan vuonna 2021 ja kuuluu Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan henkilöpiiriin.

Lisäosaa hakevan kunnan tulee olla henkilön ensimmäinen todellinen kotikunta. Vain ensimmäinen todellinen kotikunta on oikeutettu korvaukseen riippumatta henkilön kunnassa asumasta ajasta. Korvausta ei makseta vastaanottokeskuspaikkakunnalle, jos henkilölle on merkitty kotikunta vastaanottokeskusvaiheessa ja henkilö on muuttanut oleskeluluvan saatuaan toiseen kuntaan.

Laskennallisen korvauksen lisäosa haetaan KEHA-keskuksen sähköisestä asiointipalvelusta. Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää henkilöluettelo niistä henkilöistä, joista kunta hakee lisäosaa. Henkilöluettelona täytyy käyttää lomaketta Sylvia/LKlisäosa/Henkilöluettelo/2022. Muita mahdollisia henkilöluetteloita ei hyväksytä hakemuksen liitteeksi. 

Hakuohjeet ja henkilöluetteloliite:

Ohje kunnille laskennallisen korvauksen lisäosan hakemiseen vuonna 2022

Ohje aluehallinnon asiointipalvelun käyttöön

Henkilöluettelo (Sylvia/LKlisäosa/Henkilöluettelo/2022) (Excel)

Työ- ja elinkeinoministeriön päätös kunnille maksattavasta laskennallisen korvauksen lisäosasta vuonna 2022