Hyppää sisältöön

Laskennallisen korvauksen lisäosa vuonna 2023 kuntaan tai hyvinvointialueeseen kuuluvaan kuntaan saapuneista pakolaisista on haettavissa 1.2.–30.4.2024

Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelma (Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma) tukee pakolaisia vastaanottavia kuntia ja hyvinvointialueita taloudellisin lisätuin. Laskennallisen korvauksen lisäosa on tarkoitettu pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalvelujen kehittämiseen kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Kunnat ja hyvinvointialueet voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2023 kuntaan tai hyvinvointialueeseen kuuluvaan kuntaan saapuneiden pakolaisten vastaanotosta 1.2.–30.4.2024. 

Laskennallisen korvauksen lisäosan tiedot

Kunnille maksettava laskennallisen korvauksen lisäosa on 

  • alle 7-vuotiaista henkilöistä 2 601,20 euroa ja 
  • 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä 782 euroa.

Hyvinvointialueille maksettava laskennallisen korvauksen lisäosa on 

  • alle 7-vuotiaista henkilöistä 136,80 euroa ja 
  • 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä 138 euroa.

Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvalle kunnalle ja Helsingin kaupungille voidaan myöntää sekä tämän ohjeen mukainen kunnan että hyvinvointialueen lisäosa. 

Korvausta voi hakea seuraavista vuoden 2023 aikana kuntaan tai hyvinvointialueeseen kuuluvaan kuntaan tulleista henkilöryhmistä:

  • kiintiöpakolaiset
  • turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 § tai 88 §)
  • perheenyhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneet kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenet ja muut omaiset (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 114 § tai 115 §)
  • yksilöllisen ja inhimillisen syyn perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 52 §)

Lisäosa myönnetään myös vuonna 2023 Suomessa syntyneistä lapsista, joiden vanhemmista ainakin toinen on saapunut kuntaan vuonna 2023 ja kuuluu laskennallisen korvauksen lisäosan henkilöpiiriin.

Laskennallisen korvauksen lisäosaa ei makseta tilapäistä suojelua saavista tai heidän perheenjäsenistään. 

Lisäosaa maksetaan vain ensimmäiselle todelliselle kotikunnalle tai hyvinvointialueelle, johon ensimmäinen todellinen kotikunta kuuluu. Vain ensimmäinen todellinen kotikunta tai hyvinvointialue, johon kunta kuuluu, on oikeutettu korvaukseen riippumatta henkilön kunnassa asumasta ajasta. Korvausta ei makseta vastaanottokeskuspaikkakunnalle, jos henkilölle on merkitty kotikunta vastaanottokeskusvaiheessa ja henkilö on muuttanut oleskeluluvan saatuaan toiseen kuntaan.

Laskennallisen korvauksen lisäosan hakeminen

Kunnat ja hyvinvointialueet hakevat laskennallisen korvauksen lisäosaa KEHA-keskuksen sähköisestä asiointipalvelusta osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi. KEHA-keskus vastaa maksatushakemusten asiatarkastuksesta, maksatuspäätösten tekemisestä ja myönnettävien tukien maksatuksesta.

Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää henkilöluettelo niistä henkilöistä, joista kunta tai hyvinvointialue hakee lisäosaa. Henkilöluettelona täytyy käyttää sivun lopusta löytyvää lomaketta Toimintaohjelma/Lk.lisäosa/Henkilöluettelo/2024. Muita mahdollisia henkilöluetteloita ei hyväksytä hakemuksen liitteeksi.

Henkilötietojen käsittely

Kuntien ja hyvinvointialueiden hakemusten liitteenä toimitettavaan henkilöluetteloon kerätään vain lisätuen myöntämisen kannalta tarpeellinen tieto. Henkilöluettelon tietoja käsitellään vain osana lisätuen maksatusprosessia ja mahdollisissa tarkastuksissa. Tietoja käsitellään salassa pidettävinä, eikä niitä luovuteta muille virastoille tai valtionhallinnon ulkopuolisille toimijoille.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä tem.fi:stä

Hakuohje ja lisätiedot:
Ohje kunnille laskennallisen korvauksen lisäosan hakemiseen vuonna 2024
Henkilöluetteloliite (excel)
Ohjeita maksatuksen hakemiseen 
Päätös laskennallisen korvauksen lisäosasta vuonna 2024