Hyppää sisältöön

Hyvät käytännöt teemasta kolmannen sektorin kehittämät kotoutumisen alkuvaiheen ja osallisuuden tukimallit

Tällä sivulla esitellyt hyvät käytännöt on valittu kotouttamisen osaamiskeskuksen kesäkuun 2016 hyvien käytäntöjen koonnin perusteella. Hyvät käytännöt on arvioinut erikseen koottu arviointiraati.

Rovala Setlementti ry: Harrastemessut

Harrastukset ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat tärkeä osa onnistunutta kotoutumista.  Rovala Setlementti ry:n ja monen muun toimijan yhteistyönä Rovaniemellä luodut harrastemessut tuovat esiin tietoa paikallisista harrastusmahdollisuuksista. Tapahtumassa on mahdollisuus tuoda järjestöjen toimintaa konkreettisesti esille. Lisäksi toiminnasta kiinnostuneisiin voi luoda kontaktin, jonka avulla osallistumisen kynnys madaltuu.

Päivän kestävän tilaisuuden toteuttamiseen osallistuu nuoriso-, liikunta-, ja kulttuurijärjestöjä, sosiaali- ja terveysjärjestöjä sekä muita tahoja, jotka voivat ottaa paikkakunnan uusia tulijoita mukaan toimintaansa. Messujen päiväohjelman voi kohdentaa eri ryhmille; esim. aamupäivä koululuokille, keskipäivä kotoutumiskoulutuksessa oleville maahanmuuttajille ja iltapäivä turvapaikanhakijoille.   

Luckan Integration/Föreningen Luckan r.f.: FIKA-mentorointituki

Luckan Integration /Föreningen Luckan r.f. on kehittänyt FIKA-mentorointitoiminnan, jonka tavoitteena on luoda sosiaalisia verkostoja, jotka usein puuttuvat muista maista muuttaneilta. Keskeistä on henkilökohtainen kontakti, joka perustuu mentori–aktorin-parin toimintaan. Parit voidaan sovittaa yhteen niin, että samantyyppinen ammatillinen tausta, koulutus ja intressit yhdistyvät. Yhteensovittamista varten tarvitaan koordinaattori, joka mm. markkinoi toimintaa kiinnostuneille, haastattelee mentori- ja aktoriehdokkaat ja yhdistää parit keskenään. Mentoritoiminnan organisoimisesta on julkaistu käsikirja verkossa.  Lisäksi toiminnan aloittamiseen ja juurruttamiseen voi saada koulutusta.

Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry:n Turun kriisikeskuksen Serene-hanke: Alkuinfot mielenterveydestä ja psyykkisestä sopeutumisesta

Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry:n Turun kriisikeskuksen Serene-hanke on kehittänyt alkuinfot mielenterveydestä ja psyykkisestä sopeutumisesta. Monille pakolaisena tai turvapaikanhakijana saapuville psyykkisen sopeutumisprosessin intensiteetti ja traumakokemusten aktivoituminen saattaa olla yllättävä kokemus. Ajoissa saatu tieto näistä luonnollisista reaktioista voi tuoda huojennusta ja auttaa ymmärtämään omia kokemuksia. Tämä myös madaltaa kynnystä puhua ja hakea apua.

Alkuinfojen pitämistä varten on laadittu kuvitettu PowerPoint-materiaali sekä alkuinfon pitäjälle oma ohjeistus. Alkuinfo koostuu kahdesta tapaamisesta. Niitä voivat pitää sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset.  Toimintamallin mukaan nämä kaksi alkuinfoa on hyvä sisällyttää luonnolliseksi osaksi muuta kotoutumisen alkuinfoa, jolloin niitä ei koeta leimaaviksi.

Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry:n Turun kriisikeskuksen Serene-hanke: Keho ja mieli -ryhmä

Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry:n Turun kriisikeskuksen Serene-hankkeen kehittämä Keho ja mieli -ryhmä on vakauttava ryhmämuotoinen tukimuoto traumaperäisen stressin ja maahanmuuttostressin lievittämiseksi. Toimintamalli soveltuu ensisijaisesti lievistä ja keskivaikeista stressioireista kärsiville aikuisille. Ryhmiä voidaan toteuttaa tulkin avulla tai selkokielellä. Ryhmiä voidaan koota myös olemassa oleville ryhmille, kuten työharjoitteluryhmille. Ryhmiä voivat toteuttaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, ja ne voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Ryhmien toteuttamisen tueksi on laadittu konkreettinen manuaali ja muuta materiaalia. Hanke on järjestänyt myös ammattilaisille työpajoja ryhmämallin käytännön toteutuksesta.

Lue lisää:
Lue lisää Luckan Integration/Föreningen Luckan r.f:n FIKA-mentorointituesta 
Lue lisää Serene-toiminnasta