EU-länderna erbjuder ukrainare tillfälligt skydd

Utgivningsdatum 4.3.2022 16.00 | Publicerad på svenska 10.3.2022 kl. 17.27
Nyhet

Europeiska unionen (EU) har för första gången aktiverat direktivet om tillfälligt skydd, som syftar till att hjälpa dem som flyr från Ukraina. Beslutet om ibruktagandet träder i kraft den 4 mars eller de närmaste dagarna. Statsrådet beslutar inom kort närmare om vilken målgrupp tillämpningen ska omfatta i Finland. Också praktiska arrangemang och ytterligare anvisningar bereds som bäst. 

Kommissionen lade fram ett förslag till direktiv den 2 mars och det godkändes vid inrikesministrarnas möte den 3 mars. När beslutet träder i kraft är Finland och alla EU-länder skyldiga att bevilja den grupp som anges i beslutet tillfälligt skydd. Skyldigheten att ge skydd gäller under det år då beslutet är i kraft. Efter ett år kan beslutet förlängas.

Den som får tillfälligt skydd har rätt till mottagningstjänster och arbete. 

Beslutet på EU-nivå omfattar

  • ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar
  • personer som fått internationellt skydd i Ukraina och deras familjemedlemmar
  • andra som var permanent bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland
  • enligt medlemsstatens prövning också andra som bodde i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland.

Människorna ska ha bott i Ukraina och lämnat landet på grund av ett ryskt anfall den 24 februari 2022 eller senare.

Statsrådet preciserar målgruppen för skyddet 

EU:s medlemsstater har möjlighet att fastställa en exakt målgrupp för skyddet. I Finland beslutar statsrådet om vilken målgrupp som skall tillämpas inom de närmaste dagarna. Det tillfälliga skyddet kan tillämpas i större utsträckning än vad som anges i beslutet på EU-nivå. 

Direktivet om tillfälligt skydd har inte tillämpats tidigare. Beslutet bereddes snabbt och det rådde ett brett politiskt samförstånd om det. 

Mer information: 
Inrikesministeriets pressmeddelande om beslutet om tillfälligt skydd
Migrationsverkets svar på vanliga frågor om situationen i Ukraina
Information till integrationsaktörer om situationen i Ukraina

Tillbaka till nyheter