Ministeriets anvisning om ersättning för kostnader för främjande av integration har uppdaterats

16.4.2021 17.08
Nyhet

Anvisningen om de ersättningar enligt integrationslagen som betalas till kommunerna har uppdaterats vid arbets- och näringsministeriet. De uppdateringar som gjorts i anvisningen gäller utbetalning av ersättningar. Nivån på de ersättningar som betalas till kommunerna har förblivit oförändrad.

Den uppdaterade anvisningen ersätter anvisningen från 2013. I den nya anvisningen preciseras bland annat betalningen av ersättningar till samkommunen, ersättningen för utkomststöd samt de ersättningar som betalas för stöd till minderåriga som bor i landet utan vårdnadshavare och till offer för människohandel. Den uppdaterade anvisningen finns tillgänglig på finska under punkten ytterligare information. Den svenskspråkiga anvisningen publiceras vecka 18.

Ytterligare information:

Anvisning om ersättning till kommunerna för kostnader enligt lagen om främjande av integration (1386/2010) (På finska)

Statens ersättningar till kommunerna

Ajankohtaista
Tillbaka till nyheter