Hyppää sisältöön

Turvapaikkahakemus käsitellään Maahanmuuttovirastossa 

Maahanmuuttovirasto tutkii, voidaanko turvapaikanhakijalle myöntää oleskelulupa ja antaa kansainvälistä suojelua. Päätös perustuu hakijan kuulemiseen turvapaikkapuhuttelussa, muihin asiassa annettuihin selvityksiin sekä ajantasaiseen maatietoon.

Henkilölle voidaan myöntää turvapaikka Suomesta, jos hänen katsotaan tulevan vainotuksi tai hänellä on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan

  • alkuperänsä
  • uskontonsa
  • kansallisuutensa
  • tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai
  • poliittisen mielipiteen vuoksi.

Lisäksi edellytetään, ettei henkilö tämän vuoksi voi turvautua kyseisen valtion suojeluun. Turvapaikkaa hakeneelle henkilölle voidaan myöntää oleskelulupa myös muulla perusteella, esimerkiksi toissijaisen suojelun tai yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi. 

Lisätietoa:
Turvapaikan hakeminen 
Oleskelulupaperusteet