Hyppää sisältöön

Perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta

Kotoutumislaissa on asetettu tavoitteeksi, että nykyistä useampi maahanmuuttanut saa tukea yksilölliseen ja perhekohtaiseen kotoutumiseensa heti maahantulon jälkeen, jolloin tiedon ja tuen tarve on suurimmillaan.

Kotoutumislain mukaan viranomaisten tulee antaa maahanmuuttaneelle tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi tietoa annetaan palveluista ja kotoutumista edistävistä toimenpiteistä.

Tervetuloa Suomeen -opas

Tällä hetkellä kotoutumislain tarkoittama tietopaketti suomalaisesta yhteiskunnasta on Tervetuloa Suomeen -opas. Opasta on saatavilla verkkoversiona (PDF) 12 eri kielellä. Opas on saatavilla painettuna versiona 4 eri kielellä eli suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Lisäksi muilla kielillä on saatavilla painettu pienempi esite, joka ohjaa lukemaan laajempaa opasta verkosta.

Opas tai esite annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä, eli Maahanmuuttovirastossa, Digi- ja väestötietovirastossa tai Suomen edustustossa ulkomailla. Opasta voivat jakaa vain nämä edellä mainitut niin sanotut lakisääteiset tahot. Esimerkiksi kuntien ohjaus- ja neuvontapalvelut, neuvolat ja terveyskeskukset ja kirjastot voivat jakaa mainoskorttia, joka ohjaa lukemaan opasta verkosta.

Kotoutumislakia soveltavat viranomaiset vastaavat osaltaan oppaan sisällön päivittämisestä ja valinnasta. Oppaan materiaalit ovat InfoFinland.fi-verkkopalvelun tekstejä, jotka kootaan yhteen ja päivitetään yhteistyössä viranomaisten kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus koordinoi oppaan päivittämistä ja jakelua.

Oppaat ja esitteet sekä oppaiden, esitteiden ja mainoskorttien tilausohjeet on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.

Lue lisää:
Tervetuloa Suomeen -opas