Hyppää sisältöön

Alkuhaastattelulomake

Kunta tai TE-toimisto tekee yhteistyössä maahanmuuttaneen sekä tarvittaessa hyvinvointialueen kanssa alkukartoituksen. Alkukartoitus tehdään työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja alkukartoitusta pyytäville, jos hänen arvioidaan sitä tarvitsevan. 

Alkukartoituksen tarkoituksena on arvioida henkilön työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet, henkilön olemassa oleva osaaminen sekä hänen toiveensa ja tavoitteensa kotoutumiselle. Lisäksi arvioidaan kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden tarve. Alkukartoituksen perusteella arvioidaan myös, tarvitseeko kotoutuja kotoutumissuunnitelman.

Alkukartoitukseen kuuluu alkuhaastattelu sekä mahdollisia kielitaidon tai muun osaamisen kartoituksia. Alkuhaastattelun perusteella selviää

  • tarvitseeko asiakas tarkempaa kielitaidon tai osaamisen kartoitusta 
  • tehdäänkö hänelle kotoutumissuunnitelma
  • ohjataanko häntä työmarkkinoille, koulutukseen ja/tai muihin kotoutumista edistäviin palveluihin. 

Alkuhaastattelun apuvälineenä voidaan käyttää oheista mallilomaketta. 

Mallilomake: Alkuhaastattelu (täytettävä)

Tallenna lomake ennen täyttämistä.

Lue lisää:
Alkukartoitus