Hyppää sisältöön

Henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman mallilomake 

Kotoutumissuunnitelman tarkoituksena on yhdessä kotoutuja-asiakkaan kanssa suunnitella ja sopia niistä toimenpiteistä, joilla hän voi hankkia riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Kunta ja TE-toimisto (kuntakokeilujen kunnissa kunnan työllisyyspalvelut) laativat kotoutumissuunnitelman yhdessä kotoutuja-asiakkaan kanssa. Perustellusta syystä kotoutumissuunnitelma voidaan laatia maahanmuuttaneelle pelkästään TE-toimistossa tai pelkästään kunnassa. 

Hyvinvointialue voi kunnan tai TE-toimiston pyynnöstä osallistua alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimiseen vuoden 2023 alusta, jos maahanmuuttaneen kotoutumisen edistäminen edellyttää näiden eri viranomaisten järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista. Vastuu kotoutumissuunnitelman laatimisesta on kuitenkin kunnalla tai TE-toimistolla.

TE-palveluiden tehtävänä on sopia maahanmuuttaneen kanssa koulutuksesta, työnhausta ja sen tavoitteista sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja palveluista. Kunta puolestaan sopii maahanmuuttaneen kanssa kotoutumista ja työllistymistä edistävistä kunnan palveluista tai muista toimenpiteistä, jos maahanmuuttanut ei voi osallistua kotoutumista tukeviin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

TE-palveluissa käytetään URA-järjestelmän kotoutumissuunnitelmalomaketta. 

Kunnassa voidaan soveltaa oheista kotoutumissuunnitelman mallilomaketta.  

Mallilomake: kotoutumissuunnitelma (täytettävä)

Tallenna lomake ennen täyttämistä.

Lue lisää:
Kotoutumissuunnitelma