Hyppää sisältöön

Kotoutumisen mallilomakkeet

Maahanmuuttaneen kotoutumisen prosessi on yksilöllinen, sillä jokaisen kotoutujan lähtötilanne, taidot, tiedot ja tavoitteet ovat erilaiset. Kotoutuminen on myös prosessi, joka etenee vuorovaikutuksessa monien toimijoiden kanssa, mutta josta kotoutujalla itsellään on suurin vastuu. Näistä syistä kotoutujan polkua kannattaa suunnitella.

Suunnittelun pohjaksi tarvitaan alkukartoitus. TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityneelle maahanmuuttaneelle, ja kunta maahanmuuttaneelle, joka saa toimeentulotukea muuten kuin tilapäisesti. TE-toimisto tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttaneelle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. 

TE-toimisto tai kunta voi pyytää hyvinvointialuetta osallistumaan alkukartoituksen laadintaan, jos maahanmuuttaneen kotoutumisen edistäminen edellyttää palvelujen yhteensovittamista.

Alkukartoituksen jälkeen kunta ja/tai TE-toimisto yhteistyössä maahanmuuttaneen kanssa tekevät tarvittaessa yksilöllisen kotoutumissuunnitelman ja/tai perheen kotoutumisuunnitelman. Hyvinvointialue osallistuu tarvittaessa kotoutumissuunnitelman tekemiseen.
 
Ilman huoltajaa tulleelle alaikäiselle tehdään aina alaikäisen kotoutumissuunnitelma.

Näiltä sivuilta löydät eri tarkoituksiin tehtyjä lomakepohjia, joita voit hyödyntää ja muokata tarpeisiisi sopiviksi. Ammattitaitoinen työntekijä osaa kuitenkin olla joustava: hän ei purista asiakasta tiukkaan lomakemuottiin, vaan on avoimesti läsnä kohtaamisessa, kysyy ymmärtääkseen ja kuuntelee.

Lomakkeet on uudistettu loppuvuodesta 2022. Jos sinulla on ajatuksia ja ideoita lomakkeista, voit toimittaa ne sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lomakkeet