Hyppää sisältöön

Pakolaiset pakenevat vainoa ja konflikteja

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan maailmassa tällä hetkellä lähes 80 miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan vainoa ja konflikteja. Maailman pakolaisista merkittävä osa, yli 45 miljoonaa, on UNHCR:n mukaan maiden sisäisiä pakolaisia. Konfliktimaiden naapurimaat vastaanottavat suuren osan maailman pakolaisista. Eurooppaan ja Suomeen saapuu pakolaisista vain murto-osa. 

Pakolaisten vastaanotto perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, kuten YK:n vuoden 1951 Geneven pakolaissopimukseen. Myös Suomi on sitoutunut noudattamaan Geneven pakolaissopimusta.  Suomi vastaanottaa osana pakolaiskiintiötä erittäin haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Suomi tekee yhteistyötä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa ja vastaanottaa kiintiöpakolaisia.

Eduskunta päättää pakolaiskiintiön koosta talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kiintiön kohdentaminen eri kansalaisuuksiin ja lähtömaihin tehdään hallituksen päätöksellä UNHCR:n ehdotuksen pohjalta. Suomen vuoden 2024 pakolaiskiintiö on 500 henkilöä.

Kiintiöpakolaiset saapuvat suoraan vastaanottaviin kuntiin Suomessa. 

Suomeen saapuu myös turvapaikanhakijoita 

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakijalla ei ole vielä oleskelulupaa Suomessa. Turvapaikanhakijat asuvat turvapaikkamenettelyn ajan vastaanottokeskuksessa tai yksityismajoituksessa. Alaikäisenä yksin tulleet turvapaikanhakijat sijoitetaan ryhmäkoteihin heidän hakemuksensa käsittelyn ajaksi. 

Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle myönnetään turvapaikka tai toissijaista suojelua. Turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan Suomesta myös muulla perusteella. Kun turvapaikanhakija on saanut oleskeluluvan, hän voi siirtyä kuntaan joko osoitetulle kuntapaikalle, vastaanottokeskuksen avustamana tai itsenäisesti. 

Vuonna 2023 Suomessa jätettiin 5 372 turvapaikkahakemusta ja 813 uusintahakemusta. 

Lisätietoa:

Pakolaisten vastaanotto
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR
Turvapaikanhakijat ja pakolaiset sisäministeriön verkkopalvelussa
Kiintiöpakolaiset Maahanmuuttoviraston verkkopalvelussa
Turvapaikan hakemisesta Suomesta Maahanmuuttoviraston verkkopalvelussa