Hyppää sisältöön

Pakolaiset pakenevat vainoa ja konflikteja

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan maailmassa tällä hetkellä lähes 80 miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan vainoa ja konflikteja. Maailman pakolaisista merkittävä osa, yli 45 miljoonaa, on UNHCR:n mukaan maiden sisäisiä pakolaisia. Konfliktimaiden naapurimaat vastaanottavat suuren osan maailman pakolaisista. Eurooppaan ja Suomeen saapuu pakolaisista vain murto-osa. 

Pakolaisten vastaanotto perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, kuten YK:n vuoden 1951 Geneven pakolaissopimukseen. Myös Suomi on sitoutunut noudattamaan Geneven pakolaissopimusta.  Suomi vastaanottaa osana pakolaiskiintiötä erittäin haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Suomi tekee yhteistyötä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa ja vastaanottaa kiintiöpakolaisia.

Eduskunta päättää pakolaiskiintiön koosta talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kiintiön kohdentaminen eri kansalaisuuksiin ja lähtömaihin tehdään hallituksen päätöksellä UNHCR:n ehdotuksen pohjalta. Suomen vuoden 2023 pakolaiskiintiö on 1 050 henkilöä.

Vuonna 2023 Suomi vastaanottaa sisäministeriön vahvistaman kohdentamispäätöksen mukaan 

  • 420 syyrialaista kiintiöpakolaista Libanonista tai Turkista
  • 210 afganistanilaista pakolaista Iranista
  • 160 kongolaista kiintiöpakolaista Sambiasta
  • 130 Libyasta Ruandaan tai muuhun maahan evakuointimenetelmän puitteissa evakuoitua kiintiöpakolaista
  • 130 hätätapausta tai pakolaisia ilman alue- tai kansalaisuusrajoituksia

Kiintiöpakolaiset saapuvat suoraan vastaanottaviin kuntiin Suomessa. 

Suomeen saapuu myös turvapaikanhakijoita 

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakijalla ei ole vielä oleskelulupaa Suomessa. Turvapaikanhakijat asuvat turvapaikkamenettelyn ajan vastaanottokeskuksessa tai yksityismajoituksessa. Alaikäisenä yksin tulleet turvapaikanhakijat sijoitetaan ryhmäkoteihin heidän hakemuksensa käsittelyn ajaksi. 

Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle myönnetään turvapaikka tai toissijaista suojelua. Turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan Suomesta myös muulla perusteella. Kun turvapaikanhakija on saanut oleskeluluvan, hän voi siirtyä kuntaan joko osoitetulle kuntapaikalle, vastaanottokeskuksen avustamana tai itsenäisesti. 

Vuonna 2022 Suomessa jätettiin 5 827 uutta turvapaikkahakemusta ja 886 uusintahakemusta. 

Lisätietoa:

Pakolaisten vastaanotto
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR
Turvapaikanhakijat ja pakolaiset sisäministeriön verkkopalvelussa
Kiintiöpakolaiset Maahanmuuttoviraston verkkopalvelussa
Turvapaikan hakemisesta Suomesta Maahanmuuttoviraston verkkopalvelussa