Hyppää sisältöön

Turvapaikanhakijoita tuetaan vastaanottokeskuksesta kuntaan muuttamisessa 

Sen jälkeen, kun turvapaikanhakija on saanut tiedon myönteisestä oleskeluluvasta Maahanmuuttovirastolta tai poliisilta, vastaanottokeskus järjestää hänelle oleskelulupainfon. Tapaamisen aikana kerrotaan mitä oikeuksia ja velvollisuuksia henkilöllä on oleskeluluvan saamisen jälkeen sekä keskustellaan eri vaihtoehdoista muuttaa kuntaan ja omaan asuntoon. Myös yksityismajoituksessa asuville järjestetään oleskelulupainfo, jossa käydään läpi kuntaan siirtymiseen liittyviä asioita.

Vastaanottokeskus ohjaa oleskeluluvan saaneen rekisteröitymään väestötietojärjestelmään, hakemaan Kelan tukia ja Kela-korttia sekä tekemään hakemuksen ulkomaalaisen henkilökortista, jotta pankkitilin avaaminen onnistuu.

Ilman huoltajaa olevien alaikäisten kuntaan muutosta ja siihen liittyvistä toimista sovitaan yhteistyössä lapsen, edustajan, vastaanottokeskuksen, hyvinvointialueen, ELY-keskuksen ja vastaanottavan kunnan kanssa. 

Vastaanottokeskus antaa kunnalle tiedon muuttajasta

Vastaanottokeskus pyytää turvapaikanhakijalta suostumuksen terveys- ja muiden palveluiden järjestämisen kannalta oleellisten tietojen siirtämisestä kuntaan ja hyvinvointialueelle. Jos vastaanottokeskuksella on tieto hakijan muuttokunnasta, se toimittaa saamansa tiedot kunnalle ja on tarvittaessa yhteydessä hyvinvointialueeseen henkilön tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkumisesta.

Oleskeluluvan saanut vastaanottokeskuksen majoituksessa ollut henkilö voi saada vastaanottoon kuuluvia palveluja kunnes hän muuttaa pois keskuksesta. Yksityismajoituksessa olevan henkilön palvelut päättyvät heti, kun hän saa kotikuntamerkinnän. 

Turvapaikanhakija voi muuttaa hänelle osoitetulle kuntapaikalle

Jos oleskeluluvan saanut henkilö on haavoittuvassa asemassa, ilman huoltajaa tullut alaikäinen tai tarvitsee muista syistä tukea kuntaan muuttamisessa, vastaanottokeskus esittää ELY-keskukselle, että henkilö tulisi osoittaa kuntaan kuntapaikalle. Kuntapaikka tarkoittaa, että kunta järjestää asiakkaalle asunnon, avustaa palveluihin pääsemisessä ja järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut.

Alaikäisinä ilman huoltajaa maahan tulleille haetaan aina kuntapaikkaa heidän saatuaan oleskeluluvan.

Turvapaikanhakija voi muuttaa omaehtoisesti

Omaehtoisesta muutosta on kyse silloin, kun oleskeluluvan saanut henkilö ei muuta kuntapaikalle. Muutto on omaehtoinen esimerkiksi silloin, kun turvapaikanhakija asuu valmiiksi yksityismajoituksessa ja jää asumaan nykyiseen asuntoonsa, muuttaa oleskeluluvan saatuaan ystäviensä tai sukulaistensa luokse tai haluaa etsiä asunnon itse.

Vastaanottokeskus voi neuvoa hakijaa tarvittaessa asunnon etsimisessä ja tukea kuntaan muuttamisessa. Kela myöntää vuokran ja vuokravakuuden, jos asunto vastaa Kelan asettamia kohtuuvuokran reunaehtoja. Jos vastaanottokeskuksella on varma tieto siitä, mihin oleskeluluvan saanut henkilö jää asumaan tai muuttaa, keskus pyrkii ilmoittamaan asiasta sijoittumiskunnalle ja alueen ELY-keskukselle. Tavoitteena on, että viranomaiset saavat tiedon uudesta kuntalaisesta. 

Lisätietoja: 
Tietoa kuntaan muuttamisesta
Perheenyhdistäminen
Kuntapaikat ja kuntiin osoittaminen