Hyppää sisältöön

Seuraa TEM:n ja hallituksen kotoutumisen edistämisen toimenpiteitä

Kokoamme sivulle hallituskauden keskeisiä kotoutumisen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia uutisia ja sisältöjä. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön ja hallituksen kotoutumisen edistämisen, pakolaisten vastaanoton ja työperäisen maahanmuuton ajankohtaisiin toimenpiteisiin.

  • Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista: Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotoutumistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Selonteon valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.
  • Valtion kotouttamisohjelma (Valko): Valtion kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta sekä sisällöillä että valmisteluprosessilla ja lisätä yleistä tietoa kotoutumisesta. Valtion kotouttamisohjelma ohjaa virkamiesten ja kotouttamistoimijoiden työtä. Kotouttamisohjelman valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto laatii valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet valtakunnalliselle kotouttamisen kehittämiselle. Pääministeri Marinin hallituskaudella selonteko korvaa valtion kotouttamisohjelman.
  • Kotoutumisen kumppanuusohjelma: Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä. Kumppanuusohjelman toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun, jossa haastamme vanhoja ajattelumalleja, tuotamme ajankohtaista tietoa, jaamme onnistuneita käytäntöjä ja kehitämme toimintaa eteenpäin. Luomme kumppanuusohjelmassa yhteisiä foorumeita, joissa on mahdollista käydä avointa keskustelua ja joissa tuorein tieto yhdistyy asiantuntijoiden käytännön osaamiseen.
     

Uutisia kotoutumisen edistämisen toimenpiteistä

Lakimuutokset vahvistavat turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa
15.7.2021 | Uutinen
Tasavallan presidentti on 15.7. vahvistanut ulkomaalaislain ja oikeusapulain muutokset, jotka parantavat turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Lakiuudistusten myötä turvapaikanhakijoiden oikeusapuun ja valitusaikoihin tulee muutoksia.
Pohjoismainen ministerineuvosto hakee maahanmuuttajataustaisia asiantuntijoita kotoutumiseen liittyvään foorumiin
6.7.2021 | Uutinen
Pohjoismaiden ministerineuvosto etsii maahanmuuttajataustaisia asiantuntijoita mukaan kototutumiseen liittyvään asiantuntijafoorumin. Ohjelman tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja asiantuntijatietoa sekä kehittää vuoropuhelua yhteiskunnassa.
Jobs in Finland -portaali kokoaa työpaikkoja kansainvälisille osaajille
5.7.2021 | Uutinen
Business Finlandin ylläpitämästä Jobs in Finland -työpaikkaportaalista on julkaistu uusi beta-versio. Sivusto kokoaa yhteen kansainvälisille osaajille tarkoitettuja työpaikkoja ja edistää kansainvälisten osaajien rekrytointia.
Lakiesitys ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen jäämisen helpottamisesta eteni lausuntokierrokselle
29.6.2021 | Uutinen
Uusi lakiesitys pyrkii hallitusohjelman mukaisesti helpottamaan ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden sekä heidän perheenjäsentensä maahan jäämistä. Lakiesitys pidentäisi opiskelulupia ja selkeyttäisi lupakäytäntöjä.
Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ehkäistään ulkomaalaislain uudistuksilla
18.6.2021 | Uutinen
Ulkomaalaislain uudet säännökset ehkäisevät ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja parantavat hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa. Lakimuutos pyrkii edistämään hyväksikäyttötapausten paljastumista ja suojelemaan uhreja.
Kaikki uutiset