Hyppää sisältöön

Seuraa TEM:n ja hallituksen kotoutumisen edistämisen toimenpiteitä

Kokoamme sivulle hallituskauden keskeisiä kotoutumisen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia uutisia ja sisältöjä. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin Työ- ja elinkeinoministeriön ja hallituksen kotoutumisen edistämisen, pakolaisten vastaanoton ja työperäisen maahanmuuton ajankohtaisiin toimenpiteisiin. Tietoa pääministeri Orpon hallituskaudesta päivitetään pian.

  • Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista: Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotoutumistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Selonteon valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.
  • Valtion kotouttamisohjelma (Valko): Valtion kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta sekä sisällöillä että valmisteluprosessilla ja lisätä yleistä tietoa kotoutumisesta. Valtion kotouttamisohjelma ohjaa virkamiesten ja kotouttamistoimijoiden työtä. Kotouttamisohjelman valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto laatii valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet valtakunnalliselle kotouttamisen kehittämiselle. Pääministeri Marinin hallituskaudella selonteko korvaa valtion kotouttamisohjelman.
  • Kotoutumisen kumppanuusohjelma: Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä. Kumppanuusohjelman toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun, jossa haastamme vanhoja ajattelumalleja, tuotamme ajankohtaista tietoa, jaamme onnistuneita käytäntöjä ja kehitämme toimintaa eteenpäin. Luomme kumppanuusohjelmassa yhteisiä foorumeita, joissa on mahdollista käydä avointa keskustelua ja joissa tuorein tieto yhdistyy asiantuntijoiden käytännön osaamiseen.
     

Uutisia kotoutumisen edistämisen toimenpiteistä

Kotoutumislakia on muutettu, jotta kunnat voivat saada tietoja hyvinvointialueilta myös vuonna 2021 syntyneiden kustannusten korvausten hakemiseksi
3.10.2023 | Uutinen
Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia on muutettu siten, että kunnalla on oikeus saada hyvinvointialueelta välttämättömät tiedot henkilöstä, jolle tuotetusta palvelusta on aiheutunut kunnalle kotoutumislain nojalla korvattavia kustannuksia myös vuodelta 2021. Lakimuutos on tullut voimaan 3.10.2023. Kuntien tulee hakea vuonna 2021 syntyneiden kustannusten korvauksia vuoden 2023 loppuun mennessä.
Kumppanuusohjelma tukee kotoutumiskentän toimijoita, mutta etenkin maahanmuuttaneiden osallistumismahdollisuuksiin pitää panostaa
4.9.2023 | Uutinen
Kumppanuusbarometri on selvitys, joka kerää tietoa kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä kumppanuusohjelman toiminnasta. Toista kertaa toteutetun kyselyn perusteella enemmistö vastaajista kokee kumppanuusohjelmasta olevan hyötyä työlleen ja pitää kotoutumista edistävän yhteistyön mahdollisuuksia suhteellisen hyvinä. Yhtenä keskeisenä kehittämistarpeena kumppanuusbarometri nosti esiin tarpeen rakenteellisiin muutoksiin, jotka parantaisivat maahanmuuttaneiden osallisuutta ja osallistumista kotoutumista edistävässä yhteistyössä.
Vastaa kyselyyn monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutuksesta
22.6.2023 | Uutinen
Vuoden 2025 alussa voimaan tulevan kotoutumislain uudistuksen myötä kuntien velvollisuudeksi tulee järjestää monikielinen yhteiskuntaorientaatio osana kunnan kotoutumisohjelmaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on tilannut selvityksen monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutustavoista ja kehittämistarpeista. Selvitykseen liittyvällä kyselyllä kartoitetaan kokemuksia monikielisten yhteiskuntaorientaatioiden tai vastaavien kurssien toteuttamisesta.
Kotoutumisen johdantojakson pilotoinnin avustushaku on käynnissä
31.5.2023 | Uutinen
Nyt haettavissa olevalla valtionavustuksella on tarkoitus jatkaa vuonna 2022 käynnistynyttä kunnan kotoutumisohjelmaan sisältyvän kotoutumisen johdantojakson pilotointia. Pilotoinnilla valmistaudutaan kotoutumislain kokonaisuudistuksessa säädettävän kunnan kotoutumisohjelman järjestämiseen. Haku on kohdennettu kunnille, joissa on vähintään 50 000 vieraskielistä, ja sen hakuaika päättyy 16.6.2023.
Kotoutumislain korvausohjetta on päivitetty ihmiskaupan uhrien palveluihin ja tukitoimiin liittyvien kustannusten osalta
15.5.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt ohjeen kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille. Ohjetta on päivitetty etenkin ihmiskaupan uhrien korvausten hakemisprosessin osalta. Päivitetty korvausohje on julkaistu Finlex-verkkopalvelussa sekä kotoutuminen.fi:ssä.
Kaikki uutiset