Hyppää sisältöön

Seuraa TEM:n ja hallituksen kotoutumisen edistämisen toimenpiteitä

Kokoamme sivulle hallituskauden keskeisiä kotoutumisen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia uutisia ja sisältöjä. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön ja hallituksen kotoutumisen edistämisen, pakolaisten vastaanoton ja työperäisen maahanmuuton ajankohtaisiin toimenpiteisiin.

  • Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista: Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotoutumistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Selonteon valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.
  • Valtion kotouttamisohjelma (Valko): Valtion kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta sekä sisällöillä että valmisteluprosessilla ja lisätä yleistä tietoa kotoutumisesta. Valtion kotouttamisohjelma ohjaa virkamiesten ja kotouttamistoimijoiden työtä. Kotouttamisohjelman valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto laatii valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet valtakunnalliselle kotouttamisen kehittämiselle. Pääministeri Marinin hallituskaudella selonteko korvaa valtion kotouttamisohjelman.
  • Kotoutumisen kumppanuusohjelma: Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä. Kumppanuusohjelman toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun, jossa haastamme vanhoja ajattelumalleja, tuotamme ajankohtaista tietoa, jaamme onnistuneita käytäntöjä ja kehitämme toimintaa eteenpäin. Luomme kumppanuusohjelmassa yhteisiä foorumeita, joissa on mahdollista käydä avointa keskustelua ja joissa tuorein tieto yhdistyy asiantuntijoiden käytännön osaamiseen.
     

Uutisia kotoutumisen edistämisen toimenpiteistä

Pohjoismaiden ministerit keskustelevat kotoutumisesta, digitalisaatiosta ja työnteon uusista muodoista virtuaalikokouksessa
8.12.2021 | Uutinen
Digitalisaatio, työnteon uudet muodot, osaamisvaatimusten kasvu ja väestörakenteen muutokset vaativat entistä parempaa kotoutumispolitiikkaa. Osana Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakautta Suomi järjestää 7.–8.12.2021 virtuaalikokouksen, jossa Pohjoismaiden kotoutumisesta vastaavat ministerit keskustelevat kotoutumiseen liittyvistä aiheista.
TEM rahoittaa Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta
10.11.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään, miten Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä osaajia. Kansainvälisten osaajien Suomi -hanketta toteuttaa yleishyödyllinen tutkimuslaitos E2-tutkimus ja mukana on iso joukko yhteistyökumppaneita.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen uusi toimenpideohjelma vahvistaa maahanmuuttaneiden oppilaiden perustaitoja
9.11.2021 | Uutinen
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus käynnistävät toimenpideohjelman, joka pyrkii vahvistamaan maahanmuuttaneiden oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia. Ohjelma kestää vuodesta 2022 vuoteen 2026, ja se on suunnattu erityisesti vuosiluokilla 7-9 oleville oppilaille.
Kotoutuminen.fi:ssä on lista monikielisistä materiaaleista kotoutumisen tueksi
18.10.2021 | Uutinen
Kotoutumisentukena.fi ja kotoutumisen osaamiskeskus ovat päivittäneet listan, joka kokoaa yhteen monikielisiä suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä materiaaleja. Lista löytyy kotoutuminen.fi-verkkopalvelusta ja sen on tarkoitus tukea kotoutumista ja kotoutumista edistävien toimijoiden työtä.
Uusi selvitys kertoo ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnasta eri maissa ja antaa suosituksia Suomeen
11.10.2021 | Uutinen
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on laatinut selvityksen ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnasta eri maissa. Selvityksessä avataan viranomaisten yhteistyömalleja sekä lainsäädäntöä. Selvityksen mukaan esimerkiksi monialainen yhteistyö ja toimijoiden koulutus voisivat auttaa hyväksikäyttöön puuttumisessa.
Kaikki uutiset