Hyppää sisältöön

Maahanmuuttanut voi aloittaa opinnot myös omaehtoisesti

Omaehtoisella opiskelulla tarkoitetaan koulutusta, johon henkilö on hakeutunut omasta aloitteestaan. Se voi olla esimerkiksi ammatillista koulutusta tai lukiossa tapahtuvaa opiskelua, mutta se voi olla myös kansalaisopiston tai kolmannen sektorin järjestämää koulutusta. Koulutusten pääsyvaatimukset ovat samat kuin muillakin hakijoilla.

Myös kunta tai TE-toimisto voivat ohjata kotoutujan hakeutumaan omaehtoiseen opiskeluun. Omaehtoinen opiskelu voi tarjota monipuolisempia vaihtoehtoja ja se vastaa kotoutujien koulutustarpeisiin erilaisissa elämäntilanteissa.

Kotoutumista edistäviin koulutustarpeisiin voidaan vastata huolehtimalla riittävän monipuolisen omaehtoisen opiskelun tarjonnasta. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun koulutusta tarvitseva on työelämän ulkopuolella oleva maahanmuuttanut, kuten kotona lastaan hoitava vanhempi, iäkäs tai henkilö, jolla on jokin sairaus tai vamma tai, jonka työkyky on heikentynyt.