Hyppää sisältöön

Kotoutumisen kokonaiskatsaus on osa kotoutumisen seurantajärjestelmää

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutumisen kokonaiskatsauksen osana kotoutumisen seurantajärjestelmää hallituskausittain eli noin neljän vuoden välein. 

Ensimmäinen kokonaiskatsaus julkaistiin 2012 ja viimeisin vuonna 2020. Vuonna 2016 ei julkaistu kokonaiskatsausta, sillä säännöllinen seurantajärjestelmä valmistui vuonna 2019. 

Kokonaiskatsaus 2023

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023 koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kuvataan kotoutumisen tilan muutoksia suhteessa neljän vuoden takaiseen tilanteeseen indikaattoritiedoilla. Toinen osa koostuu tutkimusartikkeleista, jotka käsittelevät maahanmuuttajien työllisyyttä, koulutusta, hyvinvointia ja osallistumista. Läpileikkaavana näkökulmana on väestösuhteet. 

Vuoden 2023 kokonaiskatsauksesta on julkaistu myös tiivistelmä selkosuomeksi kotoutuminen.fi:n selkokielisen kotoutumislain käsikirjan yhteydessä. Selkokielinen tiivistelmä on myös osana julkaisua sen lopussa. Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023 sisältää myös ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät.

Kokonaiskatsaus 2019

Vuoden 2019 kokonaiskatsaus koostuu kahdesta osasta: artikkelijulkaisusta ja infografiikkajulkaisusta. Tutkimusjulkaisun artikkelit valottavat kotoutumisen eri osa-alueita syvemmin kuin numeraaliset seurantaindikaattorit. Infografiikkajulkaisun indikaattorit tiivistävät kotoutumiseen liittyviä ilmiöitä tiiviiksi tunnusluvuiksi tilastollista seurantaa varten. 

Artikkelijulkaisu koostuu viidestä osiosta, jotka vastaavat kotoutumisen seurannan eri osa-alueita: työllisyys, koulutus, hyvinvointi, osallistuminen ja kaksisuuntainen kotoutuminen. 

Kokonaiskatsaukseen kirjoittaneet tutkijat vastaavat itse artikkelien sisällöstä ja väittämistä. 

Lisätietoja: 
Kotoutumisen seuranta
Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta