Hyppää sisältöön

Kotoutumisen kokonaiskatsaus on osa kotoutumisen seurantajärjestelmää

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutumisen kokonaiskatsauksen osana kotoutumisen seurantajärjestelmää hallituskausittain eli noin neljän vuoden välein. 

Ensimmäinen kokonaiskatsaus julkaistiin 2012 ja viimeisin vuonna 2020. Vuonna 2016 ei julkaistu kokonaiskatsausta, sillä säännöllinen seurantajärjestelmä valmistui vuonna 2019. 

Vuoden 2020 kokonaiskatsaus koostuu kahdesta osasta: artikkelijulkaisusta ja infografiikkajulkaisusta. Tutkimusjulkaisun artikkelit valottavat kotoutumisen eri osa-alueita syvemmin kuin numeraaliset seurantaindikaattorit. Infografiikkajulkaisun indikaattorit tiivistävät kotoutumiseen liittyviä ilmiöitä tiiviiksi tunnusluvuiksi tilastollista seurantaa varten. 

Artikkelijulkaisu koostuu viidestä osiosta, jotka vastaavat kotoutumisen seurannan eri osa-alueita: työllisyys, koulutus, hyvinvointi, osallistuminen ja kaksisuuntainen kotoutuminen. 

Kokonaiskatsaukseen kirjoittaneet tutkijat vastaavat itse artikkelien sisällöstä ja väittämistä. 

Lisätietoja: 
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 tutkimusartikkeleita kotoutumisesta
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 indikaattoritietoa kotoutumisesta
Kotoutumisen seuranta
Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta