Hyppää sisältöön

Kuuleminen tukee kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyötä pakolaisten vastaanotossa

Pakolaisten vastaanotto edellyttää monialaista yhteistyötä. Kunnan on tehtävä tiivistä yhteistyötä erityisesti hyvinvointialueen kanssa, jotta voidaan varmistaa, että pakolaisten vastaanottoprosessi on sujuva ja kunnan ja hyvinvointialueen palvelut ovat yhteensopivia. Yhteistyön tavoitteena on turvata kuntaan saapuvalle henkilölle kaikki hänen tarvitsemansa palvelut ja tukea kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyötä vastaanottoon varautumisessa. 

Kunnan ja hyvinvointialueen on sovittava yhteyshenkilöistä ja yhteistyön käytännöistä sekä tietojen siirrosta lain edellyttämällä tavalla. Hyviä yhteistyökäytäntöjä kannattaa jakaa alueilla ja valtakunnallisesti. 

Osana kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyötä kunnan tulee kotoutumislain mukaisesti kuulla hyvinvointialuetta

  • ennen kuntaan osoittamista ja kotoutumisen edistämistä koskevan sopimuksen tekemistä tai tarkistamista ja 
  • ennen yksittäisen henkilön kuntaan osoittamista, jos henkilöllä on ilmeisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeita.

Kuulemisen tavoitteena on varmistaa kunnan ja hyvinvointialueen yhteydenpito 

Kuulemisen tarkoituksena on varmistaa kunnan ja hyvinvointialueen yhteydenpito ja yhteistyö ennen kuntapaikalle osoitettavan henkilön saapumista kuntaan. Kuuleminen on osa kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyötä, jonka avulla hyvinvointialue saa tietoa kuntaan saapuvasta henkilöstä ja osaa varautua järjestämään tarvittavat palvelut tarvittaessa jo ennen henkilön maahantuloa. Kuulemisessa hyvinvointialue voi ottaa kantaa palveluiden saatavuuteen. 

Kunta ja hyvinvointialue sopivat keskenään kuulemisen käytännöistä ja yhteyshenkilöistä. Kuuleminen ei saisi hidastaa kuntaan osoittamista, ja siksi kuulemiskäytännöt on hyvä muodostaa hallinnollisesti kevyiksi. Kuulemisesta säädetään hallintolaissa.

Kuuleminen toteutetaan esimerkiksi salatulla sähköpostilla, asiakastietojärjestelmää käyttämällä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Jotta kuuleminen on todennettavissa, on kirjallinen menettely lähtökohtaisesti suositeltava, mutta myös suullinen kuuleminen on mahdollinen, kunhan se toteutetaan asianmukaisesti ja merkitään tiedoksi.  Hyvinvointialueelta ei edellytetä päätöstä kuulemiseen. Lainsäädäntö ei edellytä kuulemisessa kunnalta esimerkiksi pöytäkirjamenettelyä, ja kuulemisen todentamiseksi riittää esimerkiksi sähköposti.

Kuuleminen ei ole neuvottelu, ja hyvinvointialueen kuulemisessa esiin mahdollisesti nousevat haasteet eivät automaattisesti estä kuntaan osoittamista. Henkilön kuntaan osoittamisesta sopivat kunta ja ELY-keskus.

Yksittäisen henkilön kuntaan osoittamisessa hyvinvointialueen kuuleminen on lähtökohtaisesti tarpeen ainakin 

  • kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten (nk. hätätapaukset),
  • pakolaisten, joilla on ilmeisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeita, sekä
  • alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten ja nuorten kohdalla.

Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten ja nuorten sijoittamisesta hyvinvointialueen perheryhmäkotiin tai muuhun yksikköön sovitaan yhteistyössä hyvinvointialueen, kunnan ja ELY-keskuksen kanssa. Hyvinvointialue vastaa alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden hoivan, huolenpidon ja kasvatuksen järjestämisestä.

Lisätietoja:
Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut
Hallintolaki (Finlex)
Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneet