Hyppää sisältöön

Miten voin tukea työntekijäni kotoutumista ja asettautumista?

Työantajat voivat järjestää asettautumispalveluluita työntekijänsä asettautumisen ja kotoutumisen tueksi. Asettautumispalvelut vaihtelevat työnantajakohtaisesti ja niitä voidaan järjestää myös ostopalveluina.

Asettautumiseen liittyvät muun muassa

  • kielen oppiminen
  • asumisen järjestäminen
  • verokortin hankkiminen
  • oleskelulupa- ja rekisteröintiasiat
  • pankkitilin avaaminen
  • Kela-kortin saaminen
  • työntekijän perehdytys
  • vastaanotto työyhteisössä
  • perheenjäsenten kotoutuminen ja asettautuminen.

Töihin Suomeen muuttavan puoliso voi saada tukea asettautumiseen, kotoutumiseen, työllistymiseen ja esimerkiksi kielen oppimiseen. Tukea voi saada kunnan tai TE-toimiston palveluista tai esimerkiksi järjestöjen toiminnasta.

Työnantaja voi testata valmiuksiaan monimuotoisen työyhteisön johtamiseen ja saada vinkkejä kotoutumisen tukemiseen Talent Boost -mittarin avulla. 

Kielen oppiminen tukee asettautumista

Suomen ja ruotsin kieltä voi opiskella eri tavoin. Yksi tapa on järjestää kielikoulutus työpaikalla, jolloin voidaan ottaa huomioon myös työhön liittyvä terminologia. 

Yrityskohtaisesti räätälöitävä Työpaikkasuomi tai -ruotsi -kielikoulutus tarjoaa yrityksen ulkomaalaistaustaisille työntekijöille mahdollisuuden menestyä työssään suomen tai ruotsin kielellä. Suomea ja ruotsia voi opiskella myös omatoimisesti esimerkiksi Finnishcourses.fi-kurssivalikoimasta löytyvissä koulutuksissa.

Koulutus parantaa vuorovaikutusta kansainvälisessä työyhteisössä

Toimiva monimuotoinen työyhteisö -koulutus on tarkoitettu yrityksille, joissa työskentelee eri kieli- ja kulttuuritaustaisia henkilöitä. Koulutuksen avulla voidaan esimerkiksi parantaa vuorovaikutusta ja viestintää kansainvälisessä työyhteisössä, tukea ulkomaalaistaustaisen henkilöstön perehdyttämistä, helpottaa uuden työntekijän asettautumista työhön sekä antaa uusia välineitä monimuotoisuuden johtamiseen.

Työelämän monimuotoisuusohjelma pyrkii muun muassa lisäämään työnantajien ja työnhakijapalveluissa työskentelevien monimuotoisuusosaamista.

Lisätietoja:

Suomen ja ruotsin kielen opinnot 
Työpaikkasuomi ja -ruotsi 
Toimiva monimuotoinen työyhteisö -koulutus 
Työelämän monimuotoisuusohjelma 
Kansainvälisten osaajien rekrytointia tukevat yrityspalvelut 
Talent Boost -mittari 
Work in Finland -työnantajaneuvonta
Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa -opas (Työterveyslaitos)