Hyppää sisältöön

Kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 

KEHA-keskuksen Koto-digi-hankkeessa kehitetään kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, jotka voidaan ottaa kunnissa käyttöön 1.1.2025 lähtien. Tietojärjestelmäpalveluiden tarkoitus on tukea kuntien kotoutumisen asiakastyötä, parantaa tiedonvaihtoa kotoutumisen toimijoiden välillä ja tuottaa tietoa kotoutumisen tiedolla johtamista varten kunnallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Koto-digi-asiakastietojärjestelmää käytetään kuntien kotoutumispalveluissa. Asiakastietojärjestelmä tukee erityisesti kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa ja palveluihin ohjausta. 

Koto-digi-järjestelmän tietorakenne harmonisoidaan TE-palveluiden tietojärjestelmän kanssa tietojen luovutusten tehostamiseksi ja kotoutumisen tiedolla johtamisen yksinkertaistamiseksi. Lisäksi järjestelmään kehitetään mahdollisuuksia erilaisten tietovarantojen, yhdyspintojen ja laajennusten hyödyntämiseen kuntakentällä.

Koto-digi-järjestelmäpalveluiden käytöstä säädetään uudessa kotoutumislaissa. Kuntia koskeva käyttövelvoite astuu voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2027. KEHA-keskus vastaa tietojärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta. Järjestelmän käyttö on kunnille maksutonta.

Järjestelmäkehityshanke toteutetaan osana työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmaa, Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoituksella.


Lisätietoja

Hankepäällikkö: Antti Kanniainen, p. 0295 029 026, [email protected]
Kotoutumisen kehittämisasiantuntija: Miia Koivu, p. 0295 021 169, [email protected] 
Kotoutumisen kehittämisasiantuntija: Anna-Mari Väänänen, p. 0295 038 068, [email protected] 
Tiedolla johtaminen: Monika Stenholm, p. 0295 021 106, [email protected]
Tuoteomistaja: Tero Tuovinen, p. 0295 020 204, [email protected]
Projektipäällikkö: Mirjami Kuoppala, p. 050 350 8594, [email protected]
IT-arkkitehti: Miina Koskinen, 0295 022 068, [email protected]
Viestintä: Viivi Heikura, p. 0295 020 076, [email protected]
Lainsäädäntö: Ina Aleman, p. 0295 021 352, [email protected]; Katja Vähäpesola, p. 029 502 1075, [email protected]

Tietoa kunnille: kotoutumisen valtakunnallisen asiakastietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto

Euroopan unionin rahoittama.