Hyppää sisältöön

Kiintiöpakolaisille tarjotaan kulttuuriorientaatiota ennen Suomeen muuttamista

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM ja Maahanmuuttovirasto järjestävät Suomeen valituille kiintiöpakolaisille kulttuuriorientaatiokoulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on antaa Suomeen tuleville kiintiöpakolaisille mahdollisimman realistinen kuva Suomeen muuttamisesta, elämänmuutoksesta ja tulevasta elämästä Suomessa. 

Kulttuuriorientaatio pyritään järjestämään mahdollisimman monelle kiintiöpakolaiselle jo ennen heidän Suomeen saapumistaan. Vaihtoehtoina on joko lähiopetus ulkomailla ennen Suomeen muuttoa tai opiskelu etukäteen toimitetun itseopiskelumateriaalin avulla. Suomeen valitut kiintiöpakolaiset saavat itselleen työkirjan, jossa on tietoa Suomesta sekä erilaisia tehtäviä ja harjoituksia suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomen kielestä. 

Kulttuuriorientaatioon kuuluva kolmipäiväinen lähiopetus sisältää:

  • käytännönläheistä perustietoa Suomesta ja siitä, mikä maahanmuuttajaa odottaa hänen aloittaessaan elämäänsä uudessa kotimaassaan
  • suomen kielen perusteiden opettelua, avainsanaston ja käytännöllisten arjen perusfraasien oppimista
  • sisäisen ja ulkoisen sopeutumisprosessin käynnistymistä ja valmiuksien parantamista uuden kohtaamiseen.

Opetuksessa sekä valmistetussa materiaalissa otetaan huomioon eri kohderyhmät, olosuhteiden moninaisuus, ihmisten fyysiset ja psyykkiset erilaisuudet, erilaiset koulutus-, kulttuuri- ja uskonnolliset taustat sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevat.

Kaikille avoin Moving to Finland -sivusto tarjoaa tietoa Suomeen muuttavalle

Myös Maahanmuuttoviraston Moving to Finland -sivustolla (movingtofinland.fi) on saatavilla perustietoa Suomesta yhdeksällä kielellä. Sivustolla on tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, työpaikan hakemisesta, opiskelumahdollisuuksista ja pätevöitymiskoulutuksesta.

Sivustolla voi myös tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja kuviin Suomesta. Lisäksi sivustolla on materiaalia suomen kielen ja fraasien alkeiden opiskelemiseen. 

Lisätietoa:
Orientaatiokurssit kiintiöpakolaisille
Pakolaisen matka kuntaan -koulutus
Movintofinland.fi