Hyppää sisältöön

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta turvaa työnhakijan palvelut

Työ- ja elinkeinoviranomainen tarjoaa julkisia työvoima- ja yrityspalveluja. Työvoima- ja yrityspalveluiden keskeinen tarkoitus on edistää työmarkkinoiden toimivuutta. Toimivuutta edistetään turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus ja tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuuksia saada työtä. Lain tavoitteena on myös edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä.

Laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (JTYPL) on määritelty 

  • työ- ja elinkeinoviranomaisen järjestämisvastuulla olevat palvelut henkilö- ja yritysasiakkaalle,
  • työnhakijan palveluprosessi
  • ja palveluun liittyvät tuet ja korvaukset.

Maahan muuttaneelle asiakkaalle laaditaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelma rakentuu julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja muista kotoutumista edistävistä palveluista.

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on yleislaki suhteessa lakiin kotoutumisen edistämisestä. Tämän vuoksi lakia sovelletaan maahan muuttaneisiin asiakkaisiin siltä osin, kuin kotoutumislaissa ei ole asian suhteen erityisiä säännöksiä.

Lisätietoa:
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta
Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävät