Hyppää sisältöön

Laki toimeentulotuesta määrää viimesijaisesta toimeentuloturvasta

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista. Se myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan.

Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Lisätietoa: 
Laki toimeentulotuesta