Hyppää sisältöön

Useat lait ohjaavat kotoutumista

Maahanmuuttoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvä lainsäädäntö ja sen kehitystyö pohjautuvat:

 • Suomen hallituksen linjaamiin tavoitteisiin, 
 • Euroopan unionin (EU) lainsäädäntöön ja
 • Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten
  • Euroopan ihmisoikeussopimukseen, 
  • kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen, 
  • lapsen oikeuksien sopimukseen ja 
  • Geneven pakolaissopimukseen.

Ota huomioon palvelukohtainen lainsäädäntö

Huomaa, että maahanmuuttaneet ovat kuntalaisina oikeutettuja kunnan palveluihin, ja että eri palveluita koskee erillinen lainsäädäntö (esim. päivähoito ja varhaiskasvatus, perusopetus, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, asuminen). Palvelukohtainen lainsäädäntö täytyy ottaa kotoutumista edistävässä työssä huomioon. 

Lue lisää:
Kotoutumislain tavoitteena on kaikkien yhdenvertaisuus 
Kotoutumispolitiikka edistää maahanmuuttajien osallisuutta
Suomen maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö
Suomen maahanmuuttoa koskeva politiikka