Hyppää sisältöön

Työelämän monimuotoisuus ja syrjimättömyys vaikuttavat työllistymiseen

Yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus ja syrjimättömyys vaikuttavat positiivisesti maahanmuuttaneiden työllistymiseen ja maan houkuttelevuuteen osaavan työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden ja investointien kohdemaana.

Työ- ja elinkeinoministeriön työelämän monimuotoisuusohjelman tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttaneiden pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat. 

Ohjelman toimenpiteillä pyritään vähentämään työmarkkinoiden rakenteellista syrjintää ja rasismia. Ohjelma lisää myös työnantajien ja työnhakijapalveluissa työskentelevien monimuotoisuusosaamista ja pyrkii vähentämään rekrytointisyrjintää. Työelämän monimuotoisuuden edistäminen toteuttaa myös Talent Boost -toimenpideohjelmaa. 

Lue lisää:
Työelämän monimuotoisuusohjelma 
Talent Boost -toimenpideohjelma
Työelämän monimuotoisuuskoulutus