Hyppää sisältöön

ELY-keskukset ohjaavat alueellista kotoutumistyötä

Kotoutumislain mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vastaa seuraavista kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyvistä tehtävistä toimialueellaan:

  • kotoutumisen alueellinen kehittäminen, yhteistyö, yhteensovittaminen ja seuranta,
  • kuntien tukeminen ja neuvonta,
  • TE-toimiston ohjaus, neuvonta, tukeminen ja osaamisen kehittäminen,
  • työvoimakoulutuksena tarjottavan kotoutumiskoulutuksen suunnittelu, hankinta ja valvonta,
  • pakolaisten kuntaan osoittamisen alueellisen strategian laatiminen ja toimeenpano,
  • ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten perheryhmäkotien ja muiden asumisyksikköjen perustamisesta sopiminen ja valvonta,
  • hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen,
  • muut kotoutumislaissa erikseen säädetyt tehtävät.

ELY-keskus voi asettaa alueellisen maahanmuuttoasiain toimikunnan, jonka tehtävänä on esimerkiksi kotoutumisen edistämisen kehittäminen ja suunnittelu sekä yhdenvertaisuuden edistäminen. Lisäksi ELY-keskus tukee toimialueensa kuntien kotouttamisohjelmien laadintaa ja seuraa niiden toteuttamista. ELY-keskuksen on tehtävä yhteistyötä aluehallintoviraston (AVI) kanssa silloin, kun se hoitaa laissa säädettyjä tehtäviä.

Lisätietoa:
Laki kotoutumisen edistämisestä
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus