Hyppää sisältöön

Kiintiöpakolaisten matkajärjestelyt toteutuvat yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa

Sen jälkeen, kun Maahanmuuttovirasto on saanut tiedon kuntapaikasta ja vahvistuksen asunnosta, se tekee matkajärjestelypyynnön Kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle (IOM). Matkajärjestelypyyntö sisältää pakolaisten henkilötiedot, matkustamiseen vaikuttavat sairaudet ja vammat, sijoituspaikkakunnan, saapumislentokentän sekä ensimmäisen mahdollisen Suomeen saapumisajankohdan. Pyyntö annetaan tiedoksi YK:n pakolaisjärjestölle (UNHCR), Suomen Punaiselle Ristille (SPR) ja Suomen lähimpään edustustoon.

Suomen edustusto toimittaa pakolaisille myönnetyt oleskelulupakortit paikalliselle IOM-toimistolle. Edustusto myöntää myös tarvittavat matkustusasiakirjat. Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten matkustusasiakirjoja myöntää joskus myös Kansainvälinen Punainen Risti (ICRC).

IOM hankkii kiintiöpakolaisille lähtömaasta poistumiseen ja matkustamiseen tarvittavat asiakirjat ja luvat, esimerkiksi exit- ja transit-viisumit. Pakolainen tarvitsee joskus erillisen luvan matkustaakseen oleskelupaikkakunnaltaan lentopaikkakunnalle. IOM ja UNHCR ottavat yhteyttä lähtömaan viranomaisiin lupien saamiseksi.

Ennen matkustamista IOM tekee pakolaisille yleisluonteisen, niin sanotun Pre-Embarkation -terveystarkastuksen, jossa varmistetaan, ettei matkustamiselle ole terveydellisiä esteitä ja ettei sairas matkustaja aiheuta lennolla tartuntavaaraa muille. Lisäksi varmistetaan, että pakolaisilla on vuodenaikaan nähden sopiva vaatetus.

Maasta poistuminen voi joskus viivästyä pitkien tai muuttuvien maastapoistumiskäytäntöjen vuoksi. SPR ilmoittaa kunnalle pakolaisten saapumisajankohdan heti, kun on saanut siitä tiedon IOM:ltä. SPR sopii vastaanoton käytännön järjestelyistä kunnan yhteyshenkilön kanssa.

Kiintiöpakolaiset saapuvat suoraan kuntaan

Sen jälkeen, kun kiintiöpakolaiset ovat saapuneet Suomeen, he asettuvat suoraan kunnan osoittamaan asuntoon. Heitä ei majoiteta ensin vastaanottokeskuksiin. IOM hoitaa matkavaraukset lähtömaasta Suomeen pakolaisen kotikuntaan asti. Maahanmuuttovirasto maksaa matkan yhdelle keskeiselle paikalle kotikuntaan saakka. Kunta sopii paikasta SPR:n kanssa.

Kun kiintiöpakolaisen saapumisen ajankohta varmistuu, SPR ilmoittaa siitä vastaanottavaan kuntaan. Helsinki-Vantaan lentokentällä pakolaisia vastassa ovat SPR:n työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät. He avustavat kenttämuodollisuuksissa ja ohjaavat tarvittaessa jatkolennoille ja muille jatkokuljetuksille. 

Jos vastaanottava kunta sijaitsee lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää, kunnan edustajat voivat tulla lentokentälle pakolaisia vastaan ja huolehtia heidän kuljetuksestaan lentokentältä kuntaan. Jos henkilöllä on ilmeisiä sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeita, kunta sopii hyvinvointialueen ammattilaisen mukana olosta.

Lisätietoa:
SPR:n tiedote jatkoyhteyksien järjestämisestä sijoituskuntiin
Kiintiöpakolaisten Suomeen saapuminen
IOM:n Kiintiöpakolaisen matka kuntaan -koulutus