Hyppää sisältöön

Kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut edistävät kotoutumisen asiakastyötä kunnissa

Kotoutumisen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden tarkoituksena on tukea kuntien kotoutumisen asiakastyötä, parantaa tiedonvaihtoa kotoutumisen toimijoiden välillä ja tuottaa tietoa kotoutumisen tiedolla johtamista varten kunnallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Tietojärjestelmäpalvelut voidaan ottaa kunnissa käyttöön 1.1.2025 lähtien. 

Koto-digi-asiakastietojärjestelmää käytetään kuntien kotoutumispalveluissa. Asiakastietojärjestelmä tukee erityisesti kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa ja palveluihin ohjausta. 

Koto-digi-järjestelmän tietorakenne harmonisoidaan TE-palveluiden tietojärjestelmän kanssa, jotta tietojen luovutukset tehostuvat ja kotoutumisen tiedolla johtaminen helpottuu. Lisäksi järjestelmään kehitetään mahdollisuuksia erilaisten tietovarantojen, yhdyspintojen ja laajennusten hyödyntämiseen kunnissa.

Lue lisää Koto-digi-hankkeesta

Asiakastietojärjestelmän käyttöönotto alkaa vuonna 2025

Koto-digi-järjestelmäpalveluiden käytöstä säädetään uudessa, 1.1.2025 voimaan tulevassa kotoutumislaissa (KOTO24). 

Kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut kehitetään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) Koto-digi-hankkeessa, joka käynnistyi syksyllä 2022. 

KEHA-keskus vastaa tietojärjestelmän rakentamisesta, ylläpidosta ja niihin liittyvistä kustannuksia.

Kuntia koskeva käyttövelvoite astuu voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2027. Järjestelmän käyttö on kunnille maksutonta.

Tietojärjestelmäpalveluita kehitetään yhteistyössä

Valtio vastaa yhteisen tietojärjestelmän rakentamisesta, ylläpidosta ja niihin liittyvistä kustannuksista. Tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työryhmien ja haastattelujen lisäksi järjestetään tilaisuuksia kommentointia ja keskustelua varten.

Järjestelmäkehityshanke toteutetaan osana työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoituksella.

Viitearkkitehtuurityötä työstetään projektiryhmässä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus toteuttivat kuntien kotoutumispalvelujen viitearkkitehtuurityön keväällä 2023. Viitearkkitehtuurityössä kuvataan kotoutumispalvelujen tavoitetila tulevaisuudessa ja se tukee kotoutumisen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sekä kotoutumisen edistämisen laajempaa kehittämistä.

Kuntien kotoutumispalvelujen viitearkkitehtuurityöhön on koottu seitsemästä kunnasta koostuva projektiryhmä. Projektiryhmässä ovat mukana myös TEM, KEHA-keskus ja Kuntaliitto. Viitearkkitehtuurikokonaisuutta on esitelty laajasti kuntakentälle ja sidosryhmille kahdessa etätilaisuudessa. Kunnilta on myös kerätty kommentteja viitearkkitehtuurin luonnokseen.


Lisätietoja

Hankepäällikkö: Antti Kanniainen, p. 0295 029 026, [email protected]
Kotoutumisen kehittämisasiantuntija: Miia Koivu, p. 0295 021 169, [email protected] 
Kotoutumisen kehittämisasiantuntija: Anna-Mari Väänänen, p. 0295 038 068, [email protected] 
Tiedolla johtaminen: Monika Stenholm, p. 0295 021 106, [email protected]
Tuoteomistaja: Tero Tuovinen, p. 0295 020 204, [email protected]
Projektipäällikkö: Mirjami Kuoppala, p. 050 350 8594, [email protected]
IT-arkkitehti: Miina Koskinen, 0295 022 068, [email protected]
Viestintä: Viivi Heikura, p. 0295 020 076, [email protected]
Lainsäädäntö: Ina Aleman, p. 0295 021 352, [email protected]; Katja Vähäpesola, p. 029 502 1075, [email protected]

Tietoa kunnille: kotoutumisen valtakunnallisen asiakastietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto

Euroopan unionin rahoittama.