Hyppää sisältöön

Valtion kotouttamisohjelma antaa kotoutumisen edistämiselle tavoitteet

Kotoutumislakiin sisältyy säännös valtion kotouttamisohjelmasta. Sen mukaan valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotoutumisen edistämisen kehittämisestä laatimalla hallituskaudelle kotoutumisen edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet sisältävän ohjelman (Valtion kotouttamisohjelma, VALKO).

Valtioneuvosto teki ensimmäisen periaatepäätöksen valtion kotouttamisohjelmasta (VALKO I) 7.6.2012. Tässä ohjelmassa kuvattiin kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämispolitiikan poikkihallinnollinen kokonaisuus.

Pääministeri Marinin hallituskaudella VALKO:n korvasi eduskunnalle keväällä 2021 annettu selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Seuraava VALKO valmistellaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmakirjausten mukaisesti ja se kattaa vuodet 2024–2027.

Lue lisää:
Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
Kotoutumisen edistäminen TEM:ssä