Hyppää sisältöön

Tilastot, seuranta ja julkaisut tukevat maahanmuuttoprosessien kehittämistä

Kotoutumisen osaamiskeskus koostaa kotoutumisen edistämiseen liittyviä tilastoja, kehittää kotoutumisen, maahanmuuton ja pakolaisten vastaanoton seurantaa ja tuottaa julkaisuja. Tilastojen ja tutkimusten avulla kerätään maahanmuutosta tietoa, jota hyödynnetään muun muassa maahanmuuttoprosessien kehittämisessä ja maahanmuuttopolitiikan tukena.

Kototietokanta Kototietokanta on avoin, rekisteripohjainen tilastotietokanta, joka tarjoaa kattavasti maahanmuuttajaväestöstä Suomessa.
Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta Kotoutumisen indikaattorit -tietokannan avulla voidaan seurata kotoutumisen tilaa ja sen kehittymistä Suomessa.
Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsauksessa tarkastellaan työttömien työnhakijoiden määrän muutosta ja palveluihin osallistumista.
Kotoutumisen kokonaiskatsaus Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus julkaiseen Kotoutumisen kokonaiskatsauksen neljän vuoden välein osana kotoutumisen seurantajärjestelmää.
Julkaisut Kotoutumisen osaamiskeskus tilaa ja toteuttaa selvityksiä ja tutkimuksia maahanmuutosta, kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta.
Policy Brief Policy Brief on artikkelisarja, joka esittelee kotoutumiseen liittyviä ja tutkimus- ja selvitystietoon perustuvia näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.