Hyppää sisältöön

Koulutus antaa maahanmuuttaneille kielellisiä valmiuksia ja edellytyksiä työllistymiseen

Maahanmuuttaneet osallistuvat yleensä samaan varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen kuin muu väestö. Lisäksi tarjolla on kotoutumiskoulutusta ja tukea oppimiseen sekä esimerkiksi valmistavaa opetusta. Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttaneiden kotoutumisen tueksi.

Kunta järjestää alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille maahanmuuttaneille perusopetusta ja esiopetusta. Oppivelvollisuusikäisiä nuoremmille kunta tarjoaa varhaiskasvatusta. Lisäksi kunnat voivat järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. 

Ennen ammatillista koulutusta tai lukiota maahanmuuttaneet voivat saada valmistavaa koulutusta. Lisäksi korkeakoulut tarjoavat paljon koulutusta esimerkiksi englanniksi tai muilla kielillä. 

Suomen ja ruotsin opetus ja oman äidinkielen tukeminen

Maahanmuuttaneen suomen ja ruotsin taitoa voidaan edistää esimerkiksi erillisillä kielikursseilla tai kotoutumiskoulutuksen yhteydessä. Kun maahanmuuttanut käy kotoutumiskoulutuksen ruotsiksi, opintoihin voi joskus sisältyä myös suomen kielen opintoja.

Maahanmuuttaneen oppimisen kannalta on tärkeää myös oman äidinkielen hallinta. Oman äidinkielen kehittäminen tukee myös muita opintoja sekä suomen tai ruotsin opiskelua. 

Maahanmuuttanut voi tarvittaessa saada myös luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Lukutaitokoulutusta annetaan aikuisten perusopetuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. 

Lisätietoja:

Maahanmuuttajien koulutus
Opetushallituksen koontisivu maahanmuuttaneiden koulutuksesta