Hyppää sisältöön

Koulutukseen ohjaaminen

Maahanmuuttaneen koulutukseen liittyvien tarpeiden selvitys aloitetaan kotoutumislaissa säädetyn alkukartoituksen aikana, osana henkilön yleisiä kotoutumisen valmiuksia koskevaa selvitystä. Alkukartoituksessa viranomainen arvioi yhdessä maahanmuuttaneen kanssa alustavasti muun muassa maahanmuuttaneen kielikoulutuksen tarpeen ja opiskeluvalmiudet. Alkukartoituksen perusteella viranomainen ohjaa maahanmuuttaneen tarvetta vastaavaan koulutukseen tai muihin palveluihin.

Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan usein kotoutumiskoulutukseen osallistumisesta. Koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan edellytä, että suunnitelma on tehty. Maahanmuuttaneella ei ole oikeutta työttömyysetuuteen päätoimisen opiskelun ajalta, jos kotoutumiskoulutuksesta ei ole sovittu kotoutumissuunnitelmassa. Maahanmuuttaneella voi olla oikeus määrältään korotettuun työttömyysetuuteen ja kulukorvaukseen, jos kotoutumiskoulutus sisältyy kotoutumissuunnitelmaan. 

Tavoitteena on, että maahanmuuttaneen koulutuspolku etenee joustavasti ja että hänen kielitaitonsa ja muut työllistymistä edistävät taitonsa kehittyvät suunnitellusti kotoutumiskoulutuksen aikana. Ehjien kotoutumispolkujen toteuttamisen kannalta on tärkeää, että koulutustarjonta on riittävää sekä monipuolisesti kohderyhmän tarpeet huomioivaa. Tehokas koulutukseen ohjaus ja koulutuksen aikana tarjottava vahva tuki ovat edellytyksiä kotoutumisen onnistumiselle.

Kotoutumiskoulutuksella myös vaihtoehtoja

Kaikki maahanmuuttaneet eivät tarvitse kotoutumiskoulutusta. Aiemmasta työ- ja koulutuskokemuksesta riippuen osalle maahanmuuttaneista ammatillinen koulutus, korkeakoulutus tai työhön suuntaavat valmennuspalvelut saattavat olla ensisijainen vaihtoehto. Työnhakijaksi reksiteöityneellä maahanmuuttaneella on käytettävissään kaikki TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilujen palvelut. 

Osa palveluista edellyttää työnhakijaksi rekisteröitymistä. Näiden palvelujen tarjoamisen edellytyksenä on se, että henkilö on työtön työnhakija (palkkatuki) tai että henkilön työnhaku on voimassa (työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu). Eri palveluvaihtoehtojen selvittämiseksi on tärkeää, että maahanmuuttanut saa monipuolisesti tietoa työvoimapalveluista joko verkkoasioinnissa tai henkilökohtaisesti TE-toimistossa.

Osa palveluista, kuten tieto- ja neuvontapalvelut, ammatinvalinta- ja uraohjaus, valmennukset, työ- ja koulutuskokeilut sekä ammatillinen työvoimakoulutus ovat kaikkien maahanmuuttaneiden käytettävissä.

Lisätietoja:
Alkukartoitus
Kotoutumissuunnitelma