Hyppää sisältöön

Päivittyvää tietoa Ukrainasta saapuvien oleskelusta, tilapäisestä suojelusta, työskentelystä ja palveluista Suomessa

Tälle sivulle on koottu tietoa kotoutumistoimijoille 

  • Ukrainaista saapuvien oleskeluluvan eri perusteista
  • varautumisesta Ukrainan tilanteeseen kunnissa
  • viisumivapaasti ilman oleskelulupaa Suomessa oleskelevien oikeuksista palveluihin
  • tilapäistä suojelua saavien oikeuksista ja palveluista 
  • työskentelystä, kausityöstä ja opiskelusta Suomessa

HUOM! Pyydämme ottamaan huomioon, että etenkin tilapäistä suojelua saavien tilanteeseen liittyy edelleen erilaisia lainsäädäntöön liittyviä avoimia kysymyksiä. Kysymyksiä ja vastauksia päivitetään jatkuvasti, kun tulkinnat tarkentuvat. 

Oleskelulupa ja kuntien varautuminen

Mihin palveluihin Suomessa ilman oleskelulupaa oleskelevilla Ukrainasta paenneilla on oikeus?

Ukrainalaiset voivat oleskella Suomessa biometrisellä passilla 90 päivää viisumivapaasti ilman oleskelulupaa. Ukrainasta saapuneet henkilöt on hyvä ohjata hakemaan tilapäistä suojelua tai muuta oleskelulupaa. Jos henkilö oleskelee Suomessa ilman oleskelulupaa, hänen täytyy pääsääntöisesti kattaa oleskeluun liittyvät kustannukset itse.

Tietoa tilapäisestä suojelusta kotoutumistoimijoille

EU on aktivoinut tilapäisen suojelun direktiivin, joka tuli voimaan 4.3.2022. Maahanmuuttovirasto vastaa oleskeluluvan myöntämisestä tilapäisen suojelun perusteella. Tilapäistä suojelua saavat ovat vastaanottolainsäädännön piirissä. Olemme koostaneet alle vastauksia muutamiin tilapäistä suojelua koskeviin kysymyksiin kotoutumistoimijoiden näkökulmasta. 

Lisätietoa tilapäisestä suojelusta
Sisäministeriön tiedote tilapäisen suojelun kohderyhmästä
Migri: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

Ukrainasta saapuvien työskentely, kausityö ja opiskelu Suomessa

Uutisia Ukrainan tilanteeseen liittyen

Kotoutumislakiin ja vastaanottolakiin esitetään muutoksia Ukrainasta paenneiden palveluiden turvaamiseksi
16.9.2022 | Uutinen
Suomessa on yli 38 000 tilapäistä suojelua hakenutta, jotka ovat paenneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Jotta Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua saavien palvelut voidaan turvata, hallitus on esittänyt muutoksia kotoutumislakiin ja vastaanottolakiin. Muutosten avulla kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin esimerkiksi maksaa korvauksia palveluiden järjestämisestä.
Sisäministeriö valmistelee erillislakia tilapäistä suojelua saavien oleskelulupien automaattisesta jatkumisesta
12.9.2022 | Uutinen
Sisäministeriö (SM) valmistelee erillislakia, jolla varmistettaisiin tilapäisen suojelun sujuva jatko. Laissa säädettäisiin, että tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetty oleskelulupa jatkuisi suoraan sen ajan, kun tilapäinen suojelu jatkuu EU:ssa.
Budjettiriihen päätöksillä suunnataan resursseja kotoutumisen tukemiseen
1.9.2022 | Uutinen
Hallitus on päättänyt vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta. Talousarvioehdotuksessa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan määrärahaksi ehdotetaan 3,7 miljardia euroa. Varoja suunnataan myös kotoutumisen tukemiseen ja Ukrainasta paenneiden palveluiden järjestämiseen.