Hyppää sisältöön

Päivittyvää tietoa Ukrainasta saapuvien oleskelusta, tilapäisestä suojelusta, työskentelystä ja palveluista Suomessa

Tälle sivulle on koottu tietoa kotoutumistoimijoille 

  • Ukrainaista saapuvien oleskeluluvan eri perusteista
  • varautumisesta Ukrainan tilanteeseen kunnissa
  • viisumivapaasti ilman oleskelulupaa Suomessa oleskelevien oikeuksista palveluihin
  • tilapäistä suojelua saavien oikeuksista ja palveluista 
  • työskentelystä, kausityöstä ja opiskelusta Suomessa

HUOM! Pyydämme ottamaan huomioon, että etenkin tilapäistä suojelua saavien tilanteeseen liittyy edelleen erilaisia lainsäädäntöön liittyviä avoimia kysymyksiä. Kysymyksiä ja vastauksia päivitetään jatkuvasti, kun tulkinnat tarkentuvat. 

Oleskelulupa ja kuntien varautuminen

Mihin palveluihin Suomessa ilman oleskelulupaa oleskelevilla Ukrainasta paenneilla on oikeus?

Ukrainalaiset voivat oleskella Suomessa biometrisellä passilla 90 päivää viisumivapaasti ilman oleskelulupaa. Ukrainasta saapuneet henkilöt on hyvä ohjata hakemaan tilapäistä suojelua tai muuta oleskelulupaa. Jos henkilö oleskelee Suomessa ilman oleskelulupaa, hänen täytyy pääsääntöisesti kattaa oleskeluun liittyvät kustannukset itse.

Tietoa tilapäisestä suojelusta kotoutumistoimijoille

EU on aktivoinut tilapäisen suojelun direktiivin, joka tuli voimaan 4.3.2022. Maahanmuuttovirasto vastaa oleskeluluvan myöntämisestä tilapäisen suojelun perusteella. Tilapäistä suojelua saavat ovat vastaanottolainsäädännön piirissä. Olemme koostaneet alle vastauksia muutamiin tilapäistä suojelua koskeviin kysymyksiin kotoutumistoimijoiden näkökulmasta. 

Lisätietoa tilapäisestä suojelusta
Sisäministeriön tiedote tilapäisen suojelun kohderyhmästä
Migri: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

Ukrainasta saapuvien työskentely, kausityö ja opiskelu Suomessa

Uutisia Ukrainan tilanteeseen liittyen

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostotapaamiset jatkuvat kuukausittain kevään 2023 ajan
27.1.2023 | Uutinen
Pakolaisten vastaanoton toimijoita yhteen tuovan Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston kuukausittaiset tapaamiset jatkuvat vuonna 2023. Kevään verkostotapaamisten tavoitteena on tukea vuoden 2023 alussa voiman tulevien lakiuudistusten toimeenpanoa sekä edistää pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
Valtiovarainministeriön uutiskirjeeseen on koottu tietoa tilapäistä suojelua saavien kotikunnan saamisesta ja sen vaikutuksista
24.1.2023 | Uutinen
Valtionvarainministeriön uutiskirjeessä on tietoa tilapäistä suojelua saavien oleskeluluvista, kotikunnan hakemisesta, palveluista sekä korvauksista kunnille ja hyvinvointialueille. Uutiskirje on koottu viranomaisten yhteistyönä.
Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua savien oleskelulupia jatketaan ilman erillistä hakua
30.12.2022 | Uutinen
Ulkomaalaislakiin tehdään väliaikainen muutos, jolla varmistetaan, että tilapäisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa koko sen ajan, kun tilapäinen suojelu jatkuu EU:ssa. Tilapäisen suojelun oleskelulupia jatketaan 4.3.2024 asti automaattisesti. Jatkossa kaikki uudet tilapäisen suojelun luvat myönnetään suoraan suojelun koko voimassaoloajaksi.