Hyppää sisältöön

Päivittyvää tietoa Ukrainasta saapuvien oleskelusta, tilapäisestä suojelusta, työskentelystä ja palveluista Suomessa

Tälle sivulle on koottu tietoa kotoutumistoimijoille 

  • Ukrainaista saapuvien oleskeluluvan eri perusteista
  • varautumisesta Ukrainan tilanteeseen kunnissa
  • viisumivapaasti ilman oleskelulupaa Suomessa oleskelevien oikeuksista palveluihin
  • vastaanottolainsäädännön piirissä olevien tilapäistä suojelua saavien oikeuksista ja palveluista 
  • kotikunnan hakemisesta ja kuntiin siirtymisestä
  • kotikunnan saaneiden tilapäistä suojelua saavien oikeuksista ja palveluista
  • työskentelystä, kausityöstä ja opiskelusta Suomessa

1. Oleskelulupa ja kuntien varautuminen

2. Ilman oleskelulupaa Suomessa oleskelevien Ukrainasta paenneiden oikeudet

Ukrainalaiset voivat oleskella Suomessa biometrisellä passilla 90 päivää viisumivapaasti ilman oleskelulupaa. Ukrainasta saapuneet henkilöt on hyvä ohjata hakemaan tilapäistä suojelua tai muuta oleskelulupaa. Jos henkilö oleskelee Suomessa ilman oleskelulupaa, hänen täytyy pääsääntöisesti kattaa oleskeluun liittyvät kustannukset itse.

3. Vastaanottojärjestelmässä olevien tilapäistä suojelua saavien palvelut ja oikeudet

EU on aktivoinut tilapäisen suojelun direktiivin, joka tuli voimaan 4.3.2022. Tilapäinen suojelu on voimassa vuoden EU-neuvoston päätöksen voimaantulosta eli 4.3.2023 saakka. Tämän jälkeen suojelu jatkuu automaattisesti vuodella, ellei neuvosto päätä sen lakkaamisesta. Neuvosto voi jatkaa suojelua vielä vuodella 2025 asti. Tilapäisen suojelun direktiivin mukaan enimmäiskesto voi olla yhteensä enintään kolme vuotta. Maahanmuuttovirasto vastaa oleskeluluvan myöntämisestä tilapäisen suojelun perusteella.   

Tämän osion vastaukset koskevat niitä tilapäistä suojelua saavia, jotka eivät ole saneet kotikuntaa. Tilapäistä suojelua saavat ovat vastaanottolainsäädännön piirissä. 

4. Kotikunnan hakeminen ja kotikunnan saaneiden tilapäistä suojelua saavien palvelut ja oikeudet

Tilapäistä suojelua saavat voivat saada kotikunnan, jos heillä on suomalainen henkilötunnus, vähintään vuoden voimassa ollut oleskelulupa ja he ovat oleskelleet Suomessa vuoden tai muut kotikunnan saamisen ehdot täyttyvät. Kunnan, hyvinvointialueen ja muiden viranomaisten rooli palveluiden järjestämisessä kasvaa, kun tilapäistä suojelua saava saa kotikunnan. Kotoutumislakia muutetaan 1.3.2023 alkaen, jotta tilapäistä suojelua saavien kotoutumista edistävät palvelut voidaan turvata ja kunnat ja hyvinvointialueet saavat korvauksia palveluiden järjestämisestä. 

Tämän osion vastaukset koskevat niitä tilapäistä suojelua saavia, jotka ovat hakeneet tai saaneet kotikunnan.  Kun tilapäistä suojelua saava saa kotikunnan, hän siirtyy vastaanottojärjestelmästä kunnan palvelujen piiriin kohtuullisessa ajassa. 

5. Ukrainasta saapuvien työskentely, kausityö ja opiskelu Suomessa

Uutisia Ukrainan tilanteeseen liittyen

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työmarkkina-asemaa ja työvoimapalveluiden käyttöä
16.5.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen tilaamassa selvityksessä kerätään tietoa muun muassa tilapäistä suojelua saavien työllistymisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista Suomessa asumisen ja työskentelyn suhteen. Lisäksi pyritään selvittämään, miten TE-palveluita ja kotoutumisen palveluita olisi kehitettävä niin, että ne edistäisivät tilapäistä suojelua saavien työllistymistä ja kotoutumista. Selvitys käynnistyy tiedonkeruulla, joka kohdennetaan TE-palveluiden asiantuntijoille, työnantajille, tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille ja muille toimijoille kuten järjestöille. 
Tilapäistä suojelua saavia koskevat kotoutumislain muutokset tulevat voiman 1.3.2023
28.2.2023 | Uutinen
Maaliskuun alusta alkaen kotikunnan saaneet tilapäistä suojelua saavat henkilöt ovat kotoutumislain mukaisten korvausten piirissä ja tilapäistä suojelua saavia, jotka täyttävät kotikunnan saamisen edellytykset, voidaan ohjata kuntapaikoille. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta tulee voimaan tiistaina 1.3.2023.
Kela julkaisee Ukrainasta paenneille yhdistelmälomakkeen Kela-kortin ja lapsilisän hakemista varten
22.2.2023 | Uutinen
Ukrainasta paenneet voivat saada pian oikeuden Kelan etuuksiin, kun moni heistä on asunut Suomessa vuoden. Asumisajan tai pidempiaikaisen työskentelyn perusteella Ukrainasta paenneet voivat hakea muun muassa lapsilisää ja asumistukea. Kela helpottaa etuuksien hakemista ja ottaa käyttöön yhdistelmälomakkeen, jolla voi hakea yhdellä kertaa sekä Kela-korttia että lapsilisää.