Hyppää sisältöön

Päivittyvää tietoa Ukrainasta saapuvien oleskelusta, tilapäisestä suojelusta, työskentelystä ja palveluista Suomessa

Tälle sivulle on koottu tietoa kotoutumistoimijoille 

  • Ukrainaista saapuvien oleskeluluvan eri perusteista
  • varautumisesta Ukrainan tilanteeseen kunnissa
  • viisumivapaasti ilman oleskelulupaa Suomessa oleskelevien oikeuksista palveluihin
  • vastaanottolainsäädännön piirissä olevien tilapäistä suojelua saavien oikeuksista ja palveluista 
  • kotikunnan hakemisesta ja kuntiin siirtymisestä
  • kotikunnan saaneiden tilapäistä suojelua saavien oikeuksista ja palveluista
  • työskentelystä, kausityöstä ja opiskelusta Suomessa

1. Oleskelulupa ja kuntien varautuminen

2. Ilman oleskelulupaa Suomessa oleskelevien Ukrainasta paenneiden oikeudet

Ukrainalaiset voivat oleskella Suomessa biometrisellä passilla 90 päivää viisumivapaasti ilman oleskelulupaa. Ukrainasta saapuneet henkilöt on hyvä ohjata hakemaan tilapäistä suojelua tai muuta oleskelulupaa. Jos henkilö oleskelee Suomessa ilman oleskelulupaa, hänen täytyy pääsääntöisesti kattaa oleskeluun liittyvät kustannukset itse.

3. Vastaanottojärjestelmässä olevien tilapäistä suojelua saavien palvelut ja oikeudet

EU on aktivoinut tilapäisen suojelun direktiivin, joka tuli voimaan 4.3.2022. Tilapäinen suojelu on voimassa vuoden EU-neuvoston päätöksen voimaantulosta eli 4.3.2023 saakka. Tämän jälkeen suojelu jatkuu automaattisesti vuodella, ellei neuvosto päätä sen lakkaamisesta. Neuvosto voi jatkaa suojelua vielä vuodella 2025 asti. Tilapäisen suojelun direktiivin mukaan enimmäiskesto voi olla yhteensä enintään kolme vuotta. Maahanmuuttovirasto vastaa oleskeluluvan myöntämisestä tilapäisen suojelun perusteella.   

Tämän osion vastaukset koskevat niitä tilapäistä suojelua saavia, jotka eivät ole saneet kotikuntaa. Tilapäistä suojelua saavat ovat vastaanottolainsäädännön piirissä. 

4. Kotikunnan hakeminen ja kotikunnan saaneiden tilapäistä suojelua saavien palvelut ja oikeudet

Tilapäistä suojelua saavat voivat saada kotikunnan, jos heillä on suomalainen henkilötunnus, vähintään vuoden voimassa ollut oleskelulupa ja he ovat oleskelleet Suomessa vuoden tai muut kotikunnan saamisen ehdot täyttyvät. Kunnan, hyvinvointialueen ja muiden viranomaisten rooli palveluiden järjestämisessä kasvaa, kun tilapäistä suojelua saava saa kotikunnan. Kotoutumislakia muutetaan 1.3.2023 alkaen, jotta tilapäistä suojelua saavien kotoutumista edistävät palvelut voidaan turvata ja kunnat ja hyvinvointialueet saavat korvauksia palveluiden järjestämisestä. 

Tämän osion vastaukset koskevat niitä tilapäistä suojelua saavia, jotka ovat hakeneet tai saaneet kotikunnan.  Kun tilapäistä suojelua saava saa kotikunnan, hän siirtyy vastaanottojärjestelmästä kunnan palvelujen piiriin kohtuullisessa ajassa. 

5. Ukrainasta saapuvien työskentely, kausityö ja opiskelu Suomessa

Uutisia Ukrainan tilanteeseen liittyen

Selvitys: kielitaito on olennainen tekijä tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisessä
1.11.2023 | Uutinen
Tuoreen selvityksen mukaan tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset on otettu hyvin vastaan Suomessa. Keskeistä työllistymisessä on kielitaidon merkitys.
Ukrainasta paenneiden tilapäinen suojelu jatkuu EU-maissa vuoteen 2025
3.10.2023 | Uutinen
Euroopan unionin maiden sisäministerit ovat 28.9.2023 järjestetyssä kokouksessa päättäneet jatkaa Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua EU-alueella. Aiemman päätöksen mukaisesti EU-maat olivat velvoitettuja antamaan tilapäistä suojelua Ukrainan pakolaisille 4.3.2024 saakka. Uuden päätöksen mukaisesti tilapäistä suojelua jatketaan vuoteen 2025 asti.
EMN vuosikertomus tarkastelee maahanmuuton ja turvapaikanhaun trendejä vuonna 2022
7.7.2023 | Uutinen
Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) on julkaissut vuosikertomuksen, joka käsittelee vuoden 2022 maahanmuuton ja turvapaikanhaun eri trendejä. Vuosikertomuksen keskeisimpinä teemoina nostettiin esiin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä sen myötä kasvanut pakolaisten ja turvapaikkahakemusten määrä.