Utredning: språkkunskaper är en väsentlig faktor för sysselsättningen av ukrainare som får tillfälligt skydd

Utgivningsdatum 1.11.2023 13.01
Nyhet

Enligt en färsk utredning har ukrainare som får tillfälligt skydd fått ett gott mottagande i Finland. Det centrala i sysselsättningen är betydelsen av språkkunskaper.

De ukrainare som fått tillfälligt skydd var i regel nöjda med de tjänster de använt i Finland. Av de ukrainare som får tillfälligt skydd och som besvarade enkäten berättade 40 procent att de anmält sig som arbetslös arbetssökande hos den offentliga arbetskraftsservicen. Något över hälften av respondenterna upplevde sig vara nöjda med den offentliga arbetskraftsservicen.

De ukrainska respondenterna bedömde att de största hindren för sysselsättning är brister i språkkunskaperna, bristfällig utbildning och att yrket eller utbildningen är inkompatibel i Finland. De viktigaste faktorer som främjat sysselsättningen har varit beredskap att utföra vilket arbete som helst och även ringa språkkunskaper.

De personer som får tillfälligt skydd upplever att de har fått ett gott mottagande i Finland. Största delen av respondenterna har inte utsatts för diskriminering i Finland. 

Utredningen baserar sig på enkäter till ukrainare som får tillfälligt skydd, arbetsgivare, sysselsättningstjänster och organisationer. För utredningen genomfördes också intervjuer och gruppdiskussioner. Utredningen gjordes av Owal Group Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare.

Ett sammandrag av utredningen har publicerats på både ukrainska och ryska som separata bilagor på adressen https://urn.fi/URN:ISBN:978–952–327–826–4.

Резюме доступно на русском языке по адресу https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-826-4 

Короткий виклад звіту українською та російською мовами опубліковано за адресою https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-826-4

Mer information:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande den 1 november 2023: Utredning: ukrainare som får tillfälligt skydd har fått ett gott mottagande, språkkunskaper är viktiga för sysselsättningen

Utredning om arbetskraftstjänsterna och arbetsmarknaden för personer som får tillfälligt skydd 
 
Mer information om sysselsättningen av ukrainare (Datarummet)

Tillbaka till nyheter