Hyppää sisältöön

Kotoutumissuunnitelma tehdään TE-palveluissa tai kunnassa

Kotoutumislain mukaan kunta ja TE-palvelut laativat kotoutumissuunnitelman yhdessä maahanmuuttaneen kanssa. 

Hyvinvointialue voi kunnan tai TE-toimiston pyynnöstä osallistua kotoutumissuunnitelman laatimiseen, jos maahanmuuttaneen kotoutumisen edistäminen edellyttää näiden eri viranomaisten järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista. Vastuu kotoutumissuunnitelman laatimisesta on kuitenkin kunnalla tai TE-toimistolla.

Perustellusta syystä kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös vain kunnan ja maahanmuuttaneen tai vain TE-palveluiden ja maahanmuuttaneen kesken. Näin voidaan toimia, jos esimerkiksi alkukartoituksen perusteella arvioidaan, ettei kotoutumissuunnitelmaa tarvitse tehdä muiden paikallisviranomaisten kanssa (maahanmuuttaneella ei ole velvollisuutta ilmoittautua työnhakijaksi tai hän ei toisaalta ole sosiaalipalvelujen tarpeessa).

Kuntien ja TE-palveluiden yhteistyö kotoutumissuunnitelmien tekemisessä on ensiarvoisen tärkeää. Käytännön palvelutilanteissa kotoutumissuunnitelmia voidaan joutua tekemään siten, että TE-palvelut vastaa omien asiakkaidensa suunnitelmista ja kunta kotoutumissuunnitelman tekemisestä niille asiakkaille, jotka eivät välittömästi ole siirtymässä TE-palveluiden asiakkaaksi tai työmarkkinoille. Tiivis yhteistyö tulee aina varmistaa silloin, kun asiakkaan tilanteen arvioidaan edellyttävän sekä työllisyyspalveluita että kunnan muita palveluita.

Jos kunta ja TE-palvelut tekevät kansainvälistä suojelua saavan kotoutumissuunnitelman yhteistyössä, kunta voi tilata tulkin ja maksaa tulkkauskustannukset. Kunta voi hakea korvauksia tulkkauskuluista KEHA-keskukselta. Kunta voi hakea korvauksia tulkkauskuluista KEHA-keskukselta.

Kun kotoutumissuunnitelma laaditaan TE-toimistossa tai kokeilualueen kunnassa, kaikki tulkkauskulut rahoitetaan TE-toimistojen yhteisistä toimintamenoista asiakkaan oleskelulupastatuksesta riippumatta.