Hyppää sisältöön

Verkkokoulutukset ja käsikirjat tukevat kotoutumistoimijoiden työtä

Uutena kotoutumistoimijana verkkokoulutus on helppo tapa tutustua kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton edistämiseen. Opi kotoutumisesta -koulutus antaa sinulle kattavat perustiedot ja -taidot kotoutumisesta. Osaava edustaja -koulutus tukee alaikäisen ilman huoltajaa maahan muuttaneen edustajan työtä. Edustajan työn tueksi löydät myös verkkokäsikirjat. Pakolaisten vastaanoton parissa työskentelevien on hyödyllistä tutustua PALOMA-koulutuksen sisältöihin.

Kotoutuminen.fi kokoaa eri toimijoiden tuottamia kotoutumisen edistämiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyviä verkkokoulutuksia ja käsikirjoja.

Voit ehdottaa vastaavia materiaaleja julkaistavaksi sivustolla sähköpostitse kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi tai kotoutuminen.fi-sivuston palautelomakkeella.

Lue lisää:
Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus
Osaava edustaja -verkkokoulutus
Alkuvaiheen palveluiden mallinnus
Alaikäisen tukemisen käsikirja
Alaikäisen edustamisen käsikirja
PALOMA-koulutus: pakolaisten mielenterveyden tukeminen
Kohtaavan asiakastyön perusteet -opas
THL:n verkkokoulut
Väestöliiton aineistopankki seksuaalioikeuksista ja kotoutumisesta
Väestöliiton suomea opiskeleville suunnattu verkkokurssi seksuaalisuudesta