Arbets- och näringsministeriet inför nya e-postadresser – den nya gov.fi-ändelsen i bruk från och med den 20 september 2021

Utgivningsdatum 17.9.2021 13.30 | Publicerad på svenska 11.10.2021 kl. 16.44
Nyhet

Alla ministerier får nya e-postadresser med ändelsen gov.fi under 2021. Från och med september har e-postadresserna till anställda vid Arbets- och näringsministeriet formen [email protected]. Ändringen gäller också kompetenscentret för integration av invandrare och Partnerskapsprogrammet.

Alla e-postmeddelanden kommer i fortsättningen från gov.fi-adresserna, men de e-postmeddelanden som skickas till de gamla tem.fi-ändelserna kommer fram ännu i två års tid. Det lönar sig dock att så snart som möjligt byta ut de gamla e-postadresserna i de egna kontaktinformationslistorna och på webbplatserna mot de nya.

Kompetenscentret för integration av invandrare nås fortfarande på adressen [email protected] och partnerskapsprogrammet på [email protected]

Ändringen är ett led i uppdateringen av statsrådets e-postsystem. Syftet med enhetliga e-postadresser är att öka enhetligheten inom statsrådet, göra det lättare för allmänheten att kontakta statsrådet och göra personalrotationen mellan olika ministerier smidigare.

Mer information:
Mer information på statsrådets webbplats
Kontaktinformation av kompetenscentret för integration av invandrare
Partnerskapsprogrammet

Tillbaka till nyheter