En ny helhetsöversikt över integration har publicerats

Utgivningsdatum 14.2.2024 13.34 | Publicerad på svenska 14.2.2024 kl. 17.54
Nyhet

Helhetsöversikten över integration 2023 ger en allmän bild av integrationsläget i Finland. Publi-kationen består av två delar, av vilka den första med hjälp av olika indikatorer beskriver föränd-ringar i integrationsläget i förhållande till situationen för fyra år sedan. Den andra delen består av forskningsartiklar.

Artiklarna behandlar invandrarnas sysselsättning, utbildning, välfärd och deltagande. Ett genom-gående perspektiv är relationerna mellan befolkningsgrupperna. 

Av den färska helhetsöversikten har också publicerats en sammanfattning på lättläst finska som finns på webbplatsen integration.fi i samband med handboken om integrationslagen på lättläst finska. Sammanfattningen på lättläst finska ingår också i publikationen. Helhetsöversikten över integration 2023 innehåller också en sammanfattning på svenska och engelska.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar helhetsöversikten över integrationen som en del av systemet för uppföljning av integrationen varje regeringsperiod, dvs. med cirka fyra års mellanrum. Den föregående helhetsöversikten publicerades i januari 2020.

Mer information:

Minna Säävälä, ledande sakkunnig, tfn 029 504 7260

Helhetsöversikt över integration 2023 (sammanfattning på svenska)
Helhetsöversikt över integration 2023 (sammanfattning på lättläst finska) 
Helhetsöversikt över integration 2019, Indikatorer för integration (på finska) 
Helhetsöversikt över integrationen 2019, Forskningsartiklar om integration (sammafattning på svenska) 

Tillbaka till nyheter