Partnerskapsplattform – samarbetsyta för aktörer inom integration och flyktingmottagning öppnas idag!

Utgivningsdatum 2.12.2021 9.00
Nyhet

Partnerskapsplattformen är en interaktiv, digital och gemensam samarbetsyta för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och flyktingmottagning. Plattformen öppnas för användarna torsdagen den 2 december 2021 som betaversion. Registrera dig på plattformen och kom med i gemenskapen på Partnerskapsplattformen!

Partnerskapsplattformen har som mål att erbjuda alla aktörer inom integration och flyktingmottagning en neutral, säker och avgiftsfri yta och gemenskap. Partnersplattformen underlättar samarbetet, informationsutbytet och nätverksbildningen kring ett visst tema, område eller till exempel ett evenemang. 

Samarbetsytan är en mer sluten extranet-webbplats än en vanlig webbsida. Webbplatsen består av arbetsytor, sökning av kontaktpersoner och en egen profil i beta-fasen. Vi hoppas på att få hundratals registrerade medlemmar runt om i Finland till plattformen!

Partnerskapsplattformen är en trygg gemenskap och kräver registrering

Endast registrerade användare får tillträde till Partnerskapsplattformen. Administratörerna av plattformen måste godkänna dem innan de kommer in på plattformen. Godkännandet kan ta 1–5 arbetsdagar. I synnerhet efter öppnandet kan godkännandet bli överbelastat. Vänta därför i lugn och ro på meddelandet om användarnamn och lösenord för plattformen.

Det är lätt och snabbt att registrera sig, och tack vare det och administratörernas godkännande av användarna är det tryggt att operera på plattformen. Användarna godkänns också separat för de arbetsytor som finns på plattformen, vilket ökar säkerheten på plattformen. Partnerskapsplattformen är dock inte avsedd för delning av säkerhetsklassificerat och hemligt material. 

Vi rekommenderar att du registrerar dig på plattformen i första hand via din e-postadress. Det snabbar upp godkännandet på plattformen och bidrar till att den fungerar bättre till exempel när det gäller att söka samarbetspartner. Efter registreringen kan du logga in på Partnerskapsplattformen med till exempel användarnamn och lösenord för Google (Gmail), om du vid registreringen har använt samma e-postadress som i tjänsterna.

På plattformen godkänns endast sådana aktörer inom integration och flyktingmottagning och invandring samt yrkesmänniskor som i sitt arbete möter invandrare och till exempel personer som deltar i olika arbetsgrupper för integration, flyktingmottagning och flyktinginvandring eller som aktivt deltar i frivilligverksamhet. Till plattformen godkänns inte vem som helst för att plattformens säkerhet och professionalitet ska bevaras.

Bekanta dig med användarvillkoren och anvisningarna för plattformen och plattformen på sidan Information om tjänsten innan du registrerar dig. Registrera dig på plattformen på adressen kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi.

Att bekräfta din registrering kan ge vissa ett felmeddelande: "Det gick inte att verifiera din registrering. Din registrering har redan bekräftats eller adressen är ogiltig." Du behöver inte oroa dig för detta felmeddelande. Det är ett känt tekniskt problem. Om du inte får lösenordsmeddelandet inom 7 arbetsdagar efter att du fått felmeddelandet, vänligen kontakta oss på [email protected].

På Partnerskapsplattformen för registrerade kan du

  • skapa arbetsytor där man kan diskutera samt dela och redigera filer och annat material
  • söka aktörer eller samarbetspartner i din region via sökningen av kontaktpersoner till exempel enligt område eller tema
  • nätverka eller skapa nya nätverk.

Utvecklandet av Partnerskapsplattformen fortsätter 2022

Den nya Partnerskapsplattformen har publicerats som betaversion och utvecklingen av plattformen fortsätter nästa år. Efterfrågan på en samarbetsyta har varit stor och därför har man medvetet beslutat att öppna plattformen ofullbordad. Det tekniska genomförandet och alla egenskaper hos plattformen är ännu inte helt färdiga, och det kan finnas brister i språkversionerna. De funktioner som redan används i beta-fasen skapar dock nya möjligheter till samarbete inom integration och flyktingmottagning.  

Närmare anvisningar om Partnerskapsplattformen och dess användning publiceras  i delen Information om tjänsten. Efter publikationen ordnar vi också korta informationsinslag och stödkliniker om Partnerskapsplattformen. Du kan ansluta dig till klinikerna utan att anmäla dig om du har problem med registrering och användning av Partnerskapsplattformen. Vid infomötena berättas mer allmänt om plattformen. 

Infomöten Välkommen till Partnerskapsplattformen

Allmän information om plattformen och en kort möjlighet att ställa allmänna frågor om plattformen. Anmäl dig på förhand. Endast på finska. Anmälan öppnar på torsdag.

Stödkliniker Partnerskapsplattformen

För tekniskt stöd och problem t.ex. vid registrering. Ingen förhandsanmälan krävs men det gäller att vara snabb, dvs. vi tillåter inte fler än 15 personer åt gången. Endast på finska.

Partnerskapsplattformen administreras av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare och enheten för arbetskraftsinvandring och integration.

Partnerskapsplattformen är en del av webbtjänsthelheten inom partnerskapsprogrammet för integration, som också omfattar integration.fi och stödförintegration.fi. Partnerskapsplattformen och webbtjänsterna riktar sig till alla yrkesmänniskor som möter invandrare i sitt arbete.

Ytterligare information:
Kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi
Information om Partnerskapsplattformen
Registrera dig på Partnerskapsplattformen
Partnerskapsprogrammet för integration
Integration.fi
Stödförintegration.fi 

Tillbaka till nyheter