Hyppää sisältöön

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli koskee työttömyysturvan piirissä olevia työnhakijoita. Palvelumallissa työnhakija hakee työtä omatoimisesti. Työnhakijan on haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, jotta oikeus työttömyysturvaan jatkuu. TE-toimisto (tai työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana oleva kunta) on kuitenkin entistä tiiviimmin ja aikaisemmassa vaiheessa tukemassa työnhakua. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli otettiin käyttöön toukokuussa 2022.

Työnhakijoiden palvelutarve ja työnhaun mahdollisuudet kartoitetaan yksilöllisesti

Jokaisen työnhakijan palveluntarve ja työnhaun mahdollisuudet kartoitetaan yksilöllisesti ja tukea tarjotaan aiempaa nopeammin. Palveluntarpeen arvioiva alkuhaastattelu järjestetään viiden arkipäivän kuluessa työnhakijaksi ilmoittautumisesta. TE-toimisto tai kunta on tarvittaessa yhteydessä työnhakijaan myös ennen tätä ja tekee alustavaa kartoitusta yksilön tilanteesta sekä ohjeistaa esimerkiksi työttömyysetuuden hakemisessa. Hakijat, joiden työnhaussa tai työllistymisessä on esteitä, pääsevät palveluiden piiriin nopeutetusti.

Työnhaun kolme ensimmäistä kuukautta on tiivis palvelujakso, jolloin työnhakija tapaa TE-toimiston tai kunnan virkailijaa kahden viikon välein. Jos työnhaku on kestänyt kuusi kuukautta, tiivis palvelujakso toistetaan kuukauden mittaisena. Virkailijan kanssa pidettyjen tapaamisten tavoitteet määritellään yksilöllisesti hakijan tarpeiden mukaan. 

Työttömyysetuuden velvoitteena on aktiivinen työnhaku

Työnhakijalla on aiempaa enemmän vastuuta omassa työnhaussaan. Toisaalta tämä antaa myös hakijalle enemmän vapautta työnhaun aikatauluttamisessa ja haettavan työpaikan valinnassa. Työnhakijan on haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy.  Lähtökohtaisesti tämä määrä on neljä työmahdollisuutta kuukaudessa. Jokaisen hakijan tilanne arvioidaan kuitenkin erikseen henkilökohtaisessa työllistymissuunnitelmassa, jossa määritellään myös haettavien työmahdollisuuksien määrä. Poikkeuksia voidaan tehdä esimerkiksi hakijan ollessa työkyvytön.

Palvelumallin velvoitteella pyritään vauhdittamaan työnhakua. Ensimmäisestä työnhaun unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus, joka ei vielä vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Jos työnhakija kuitenkin laiminlyö toistuvasti työllistymissuunnitelmaansa, on seurauksena ensin viiden ja sen jälkeen kymmenen päivän karenssi. Tämän toistuessa työnhakija menettää oikeutensa työttömyysetuuteen toistaiseksi. 

Lisätietoa:
Pohjoismainen työvoimapalvelumalli 
Kysymyksiä ja vastauksia pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista 
Työnhakijan asiakaspalvelumalli, Työmarkkinatori