Hyppää sisältöön

ETNO edistää hyviä väestösuhteita

Valtakunnan tasolla tärkeä hyviä väestösuhteita edistävä toimija on Etnisten suhteiden neuvottelukunta, ETNO. Valtioneuvoston asettamaa ETNO:a koordinoi oikeusministeriö. Valtakunnallisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan lisäksi Suomessa toimii seitsemän alueellista etnisten suhteiden neuvottelukuntaa.

ETNO edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttaneiden, etnisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. 

Neuvottelukunta kokoaa yhteen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason maahanmuuttotyön asiantuntijoita viranomaisista järjestöihin. ETNO toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotoutumisen edistämiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa:
Etnisten suhteiden neuvottelukunta