Hyppää sisältöön

Kelan palvelut 

Kela (Kansaneläkelaitos) huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta eri elämäntilanteissa. Kelan etuuksia voi yleensä saada, jos työskentelee, tai asuu vakinaisesti Suomessa. 

Kela huolehtii esimerkiksi kansaneläkkeestä, työttömyysturvasta, lapsiperheiden tuista, kuntoutuksesta ja perustoimeentulotuesta. Kelan tukia voi hakea asiointipalvelussa, puhelimitse tai palvelu- ja asiointipisteissä. Kela arvioi jokaisen hakijan oikeuden tukeen yksilöllisesti. 
 
Kela tarjoaa puhelinpalvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Saamenkielisillä on lakiin perustuva oikeus saada palvelua Kelassa omalla kielellään. Kela järjestää tarvittaessa maksuttoman tulkkauksen, jos asiakas ei osaa mitään näistä kielistä. 

Kela on tuottanut materiaalia Kelassa asioimisesta moni- ja selkokielisesti. Kelan verkkosivuilla on julkaistu esitteitä ja infolehtisiä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saameksi ja muilla kielillä sekä selkosuomeksi ja selkoruotsiksi.

Kelan kansainvälisten asioiden keskus (KV-keskus) palvelee kaikkia Suomeen tai ulkomaille muuttavia ja muissa kansainvälisissä tilanteissa olevia asiakkaita.

Lisätietoa:

Kela
Kelan KV-keskus  
Kelan palvelut muilla kielillä