Hyppää sisältöön

Toimijat ja tehtävät 1.1.2025 alkaen

Tälle sivulle on listattu kotoutumislaissa määritellyt toimijat ja niiden lain mukaiset tehtävät 1.1.2025 alkaen. 

Kunnilla on TE24- ja KOTO24 -uudistusten myötä kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä. Työvoimaviranomainen vastaa kotoutumisohjelmaan sisältyvien palveluiden järjestämisestä työnhakijana oleville maahanmuuttaneille. Kotoutumislaissa määriteltyjä tehtäviä on myös hyvinvointialueilla, ELY-keskuksilla, KEHA-keskuksella ja työ- ja elinkeinoministeriöllä. 

Kotoutumista edistävät myös muiden viranomaisten, kolmannen sektorin ja oppilaitosten toiminta ja palvelut. Kotoutumisen edistäminen edellyttää tiivistä monialaista yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä. 

Lue lisää kumppanuusohjelmasta