Hyppää sisältöön

Kotikuntalain mukaan jokaisella vakinaisesti Suomessa oleskelevalla on kotikunta

Kotikuntalaissa säädetään henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan määräytymisestä. Lisäksi kotikuntalaissa säädetään ulkomailla vakinaisesti asuvan Suomen kansalaisen väestökirjanpitokunnan määräytymisestä. Henkilön kotikunta on lähtökohtaisesti se kunta, jossa hän asuu. Kotikuntalaissa säädetään myös kotikunnan määräytymisestä maahanmuuttotilanteissa.

Kotikunnan määräytyminen on kotoutumisen kannalta merkittävää, sillä maahanmuuttajan kotikunta vastaa kunnallisten peruspalveluiden ja muiden kotoutumista tukevien palveluiden järjestämisestä kotoutumislain mukaisesti.

Lisätietoa:
Kotikuntalaki
Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta